Hjem
Universitetsbiblioteket
Kurs for forskere

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner

Kurset gir kunnskap om hvorfor og hvordan man kan gjøre vitenskapelige publikasjoner åpent tilgjengelige.

Hovedinnhold

Mål og innhold:

Det er en forventning om at offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig. Kurset gir kunnskap om hvorfor og hvordan man kan gjøre vitenskapelige publikasjoner åpent tilgjengelige.

Deltakerne får innsikt i hvorfor og hvordan man kan gjøre vitenskapelige publikasjoner åpent tilgjengelige.

Læringsutbytte:

  • forståelse for bakgrunn og formål med åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner
  • forståelse for ulike typer åpen tilgang (grønn og gull) og ulike måter å oppnå åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner
  • innsikt i retningslinjer og krav om åpen tilgang fra UiB, styresmakter og finansiører
  • kjennskap til tjenester ved UiB for støtte til åpen publisering og åpen tilgang

Språk: Norsk, engelsk.

Varighet: 1 time

Målgruppe: Ph.d. kandidater, yngre forskere, fast vitenskapelig ansatte, forskningsrådgivere