Hjem
Universitetsbiblioteket
Oversikt

Samlinger og utstillinger

Tilgjengeliggjøring og profilering av Universitetsbibliotekets samlinger, samt digital presentasjon av fysiske utstillinger.

Hovedinnhold

Spesialsamlingene inneholder unikt materiale med historiske fotografier, antikvariske dokumenter, skeive historier, en nynorsk ordbank og mye mer. For å tilgjengeliggjøre dette materialet til folk flest arbeider vi med utvikling av en felles digital plattform for samlingene: Marcus.

Universitetsbibliotekets materiale danner grunnlag for en rekke utstillinger. Ved bibliotek for humaniora har vi dedikerte utstillingsområder som biblioteksbesøkere møter rett i foyéen. For å nå flest mulig og for å gjøre slike utstillinger langvarig, arbeider gruppen Digital Utvikling med den digitale delen av slike utstillinger. 

Spesialsamlingene

Samlingene er en skattekiste for forskning, formidling og oppgaveskriving. Spesialsamlingene består av Manuskript- og librarsamlingen, Billedsamlingen, Språksamlingene og Skeivt arkiv.

Manuskript- og librarsamlingen 

Samlingen inneholder en rekke samlinger av ulike typer materiale. Her finnes f.eks. håndskrifter, antikvariske bøker, kart, aviser og brev. I disse samlingene kan man blant mye annet finne brev av Olav H. Hauge, førsteutgaver av Dickens, 1600-talls kart fra Bergen og Faghistoriske samlinger. Se nærmere på fagressurssiden til Manuskript- og librarsamlingen.

Billedsamlingen 

Samlingen er et av landets eldste og mest anerkjente arkiv for historisk fotografi. I samlingen finnes kjente Norges- og Bergensmotiver, privatalbum helt tilbake til 1860-tallet, dokumentasjon fra forskerarkiv og eksempler på tidlige fotografiske teknikker. Av ca. 1,2 millioner bilder er mer enn 50.000 tilgjengelig for publikum på marcus.uib.no. Se nærmere på portalsiden Marcus.

Språksamlingane 

Samlingene er en betydelig vitenskapelig ressurs som består av eldre fysisk og elektronisk materiale. Samlingane er grunnlaget for de norske ordbøkene, og brukes i navnefaglige studier. Språksamlingene ble i 2016 overført til UiB fra Universitetet i Oslo. Se nærmere på informasjonssiden 'Norsk kulturarv i skrift og tale'.

Skeivt arkiv 

Arkivet samler inn, bevarer og formidler norsk skeiv historie. En av grunnpillarene i arbeidet er Karen-Christine Friele sitt personarkiv, samt flere samlinger fra andre privatpersoner og organisasjoner. I tillegg bygger Skeivt arkiv opp en samling videointervjuer, og har sitt egne oppslagsverk, Skeivopedia, som man kan finne på arkivets hjemmeside. Se nærmere på skeivtarkiv.no

 

Utstillingene som er laget ved Digital Utvikling

Nansen og bergenserne

Utstillingen Nansen og bergenserne (2021) er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetsbiblioteket og Bjerknessenteret for klimaforskning, og er et ledd i feiringen av Universitetet i Bergens 75-års jubileum.' Den digitale utstillingen "Nansen og bergenserne" inkluderer en Sanity Studio editor og en Next.js frontend.

Den digitale ustillingen er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket og prosjektet Arven etter Nansen.

Decriminalising History

Utstillingen består av seks deler, hver av dem med et eget tema (bl.a. jus og helse). Den sammenstiller materiale fra Skeivt arkiv, Billedsamlingen, Språksamlingane og Manuskript- og librarsamlingen for å skape en skeiv lesning av både fortiden og nåtiden. Utstillingen vil ha både et fysisk og digitalt uttrykk. 

Utstillingen synliggjør rettigheter og kamper som fremdeles påvirker oss. Den skal være både en feiring av mangfold og en erklæring av skeiv uavhengighet. Den digitale ustillingen "Decriminalizing History" inkluderer en Sanity Studio editor og en Next.js frontend.

Mer enn det humanitære blikket. Jørgen Grindes fotografier fra Midtøsten på 1950-tallet

Utstillingen viser et utvalg av bergenseren Grindes (1915-1991) fotografier av palestinske flyktninger på 1950-tallet, og er hentet fra FN-samlingen som tilhører Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket, UiB. Det humanitære blikket er ofte til stede i fotografier av situasjoner der flyktninger mottar hjelp, og kvinner og barn er sentrale motiv. 

Utstillingen, nettutstillingen og tilhørende katalog er resultatet av et samarbeid mellom Chr. Michelsens Institutt (CMI) og Universitetsbiblioteket i Bergen, og er støttet av Fritt Ord, Norwegian Center for Humanitarian Studies og av det NFR-finansierte forskningsprosjektet SuperCamp: Genealogies of Humanitarian Containment in the Middle East (CMI). 

Den digitale utstillingen "Mer enn det humanitære blikket. Jørgen Grindes fotografier fra Midtøsten på 1950-tallet" inkluderer en Sanity Studio editor og en Next.js frontend.