Hjem
Universitetsbiblioteket
Bøkenes plassering

Hvor finner du bøkene i Bibliotek for humaniora?

Denne oversikten vil hjelpe deg til å finne bøkene du har søkt opp i Oria.

Hovedinnhold

HYLLEOPPSTILLING

UBBHF 000-099  Boktårn 4. etg.
UBBHF 100-399  Boktårn 3. etg.
UBBHF 400-799  Boktårn 2. etg.
UBBHF 800-839  Boktårn 1. etg.

UBBHF 839-999  1. etg.
UBBHF Ref 000-999 2. etg.

UBBHF Ska S4 - S13  1. etg.
UBBHF Ska 000 - 999  1. etg.

UBBHF S1 - S20     Boktårn 5. etg.
UBBHF S21 - S120 Boktårn 4. etg.
UBBHF Ha - Hø (H systematisk)  Boktårn 4. etg.
UBBHF Master-/hovedoppgaver  Boktårn 4. etg.

Utvalgte tidsskrift plassert i åpen underetasje.

Alle dokumenter med oppstilling Z, Mag, UBBHFINST, Box, Romertall - står i lukket magasin og må bestilles i Oria.