Hjem
Universitetsbiblioteket
OPEN SCIENCE

Hvordan gjøre forskningsdata åpne og FAIR?

Universitetet i Bergen sin målsetning er at data som framkommer fra forskningsaktivitet skal være tilgjengelig for gjenbruk i tråd med FAIR-prinsippene. Forskere oppfordres til å gjøre dataene sine åpent tilgjengelig så tidlig som mulig i forskningsløpet.

Dekorative illustration
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Deling og gjengbruk av kvalitetssikrede forskningsdata er ansett som god forskningsskikk. De fleste aktører som finansierer forskning, f.eks Norges Forskningsråd og Horizon Europe, samt en rekke forlag, krever nå at forskningsdata fra prosjekter blir tilgjengeliggjort. Dette skal ideelt sett gjøres "så åpnet som mulig, men så lukket som nødvendig". Dette innebærer at forskningsdata gjøres så åpne og tilgjengelig som mulig, balansert opp mot legitime hensyn som sikkerhet, personvern, immaterielle rettigheter eller forretningshemmeligheter

Dette åpne kurset består av to korte moduler. I modul 1 introduseres FAIR-prinsippene, samt hvordan du kan gjøre dine egne forskningsdata åpne og FAIR. I modul 2 presenteres UiBs eget forskningsdata-arkiv UiB Open Research Data, samt hvordan man går fram for å arkivere forskningsdata her. 

Du kan delta på en eller begge av modulene. Kurset holdes på norsk.

 

Program:

10:15-10:40: Åpne og FAIR forskningsdata - hva, hvorfor og hvordan?
10:40-11:00: Hvordan lagre forskningsdata - konkrete eksempler fra UiB Open Research Data

Presentasjoner fra tidligere kurs er tilgjengelig på Zenodo.