Hjem
Universitetsbiblioteket
Digital lab

Software Carpentry kurs i forskningsbasert databehandling: Shell, R og Python for reproduserbar analyse og Git

Ønsker du å analysere data effektivt og gjøre dataanalysen mer reproduserbar? Er du lei av å flytte filer manuelt og vil lære programmering, men vet ikke hvor du skal begynne? Da er dette kurset for deg!

Tree hands holding different tools
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kurset holdes på engelsk.

Dette kurset vil gi forskere tekniske verktøy for å løse sine forskningsspørsmål på nye eller mer effektive og reproduserbare måter. Kurset er rettet mot nybegynnere, og ingen tidligere programmeringskunnskap er nødvendig. Kurset følger undervisningskonsept og leksjoner i tråd med Software Carpentry.

Kurset arrangeres i et samarbeid mellom Senter for Digitalt Liv Norge, ELIXIR Norge, NRIS og Digital lab ved Universitetsbiblioteket. Det er åpent for alle ph.d.-studenter, postdoktorer og forskere. Deltakere tilknyttet et av vertskapsinitiativene vil bli prioritert.

Kursinnhold

Software Carpentry har som mål å hjelpe forskere med å få arbeidet gjort mer effektivt og mindre smertefullt ved å lære dem grunnleggende databehandlingsferdigheter. Dette kurset vil dekke følgende leksjoner: Unix Shell, R for reproduserbar vitenskapelig analyse og versjonskontroll med Git. Deltakerne vil bli oppfordret til å hjelpe hverandre og applisere det de har lært på sine egne forskningsproblemer.

Mer generell info og kursprogram.

Registrering

Vennligst registrer deg via denne registreringslenken, og legg ved en kort erklæring om hvorfor du ønsker å delta på Software Carpentry kurset. Deltakere knyttet til en av vertskapsinitiativene vil bli prioritert, og utover dette vil deltakerne bli akseptert basert på påmeldingsrekkefølgen. Du må aktivt bekrefte din deltakelse etter påmeldingsperioden, ellers vil plassen din bli tilbudt noen på ventelisten.

Deltakerne forventes å delta alle tre kursdager og installere programvare på forhånd. 

Kurset vil foregå fysisk i Digital lab ved Universitetsbiblioteket.

Kontakt

For spørsmål eller andre henvendelser, vennligst kontakt: illimar.rekand@uib.no