Hjem
Universitetsbiblioteket
Zotero Workshop

Digital Zotero Workshop

Dette begynnarkurset lar deg spare tid og utnytte funksjonaliteten i Zotero. Zotero kan halde orden på søkeresultat, litteraturtips og lagra pdf-filer, og lar deg kjapt finne artikkelen du treng å lese. Når du skriv, held Zotero orden på referansar du legg til eller slettar, og opprettar korrekte referanselister i samsvar med din valde tidsskriftstil.  

Hovedinnhold

Zotero er fullt integrert med Google Docs, Libre Office og MS Word/Powerpoint. Import fungerer best med Firefox og Chrome. 

Vi vil gi oppgåver i løpet av kurset, så pass på å installere Zotero før vi startar, saman med anten Chrome eller Firefox.  

https://www.zotero.org/download/

Om minst ein deltakar ønskjer det, vil kurset gå på engelsk. 
 

Vi vil gå gjennom følgjande funksjonalitet: 

  • Import av referansar frå vanlege kjelder 
  • Å organisere sitt Zotero-bibliotek
    (korreksjonar, referansetypar, søk og dublettfjerning) 
  • Zotero, sitering og skriving 
    (Å definerer referansestil, legge til og redigere referansar, legge til referanseliste, fjerning av formatering)
  • Logon
    (For back up & deling) 

 

Funksjonalitet å sjå på på ega hand:  

Fleire importmetodar
Abonnere på oppdateringar frå tidsskrift
Retraction Watch
Oppretting av grupper, deling