Hjem
Universitetsbiblioteket

Politikk og forvaltning

Hovedinnhold

Velkommen til bibliotekets fagsider for politikk og forvaltning!

På denne siden finner du tips til hvordan å finne ulike kilder for faglitteratur, samt nyttige nettressurser. 

Ulike typer kilder og kildekritiske tilnærminger

Ulike kilder kan brukes til ulikt. For eksempel: 

 • Lærebøker og oppslagsbøker kan gi fagtermer, oversikt og innsikt. Begge gir definisjoner, men lærebøker gir mer nyanset faglig innsikt. 
 • Forskningsrapporter og forskningsartikler presenterer oppdatert forskning på feltet. Disse er viktige for litteratur/teoridelen i oppgaver eller artikler du skirver.
 • Offentlig statistikk, grålitteratur og 'policy dokumenter' kan brukes som datagrunnlag og analyseres, men kan også gi nytting informasjon til introduksjon kontekst og litteraturdelede i oppgaven du skriver.

Kildekritikk, og hvordan å gjenkjenne legitime og vitenskapelig tekster 

Før du bruker en vitenskapelig tekst, kan det være nyttig å undersøke:

Hvor og av hvem er teksten publisert?

 • Er forlaget anerkjent, og er det i «register over vitenskapelige publiseringskanaler»?
 • Er tidskriftet eller boken fagfellevurdert (peer-reviewed)?
 • Er forfattere innenfor sitt fagfelt? (sjekk gjerne deres profil på institusjonen de jobber ved)

Hvordan ser teksten ut og er den relevant for ditt formål? 

 •  Refereres det til anerkjente verk på feltet?
 •  Inneholder den tilstrekkelig informasjon om metoder og begrensninger?
 •  Er kilden fortsatt aktuell? Eller er det kanskje en klassiker?

Se også https://kildekompasset.no/kildekritikk/

Bøker i bibliotektet 

Fysiske bøker står oppstilt etter emne, ikke etter fag. Viktige overordende emneklasser for politikk og forvaltning er for eksempel:

300.72 Metode (Generelle metode: 300.721, Case studiar: 300.722, Statstikk: 300.727)
302.35 Organisasjonssosiologi
306.43 Utdanningssosiologi
320. - 328 Politikk (320.011 Politisk teori, 320.4 Politiske styringssystem, 320.6 Offentleg politikk, 320.8 Lokalpolitikk)
330. - 339 Økonomi (330.122 Kapitalisme; 335.4 Marxisme; 338.9 Økonomisk politikk)
341.2422 EU
351. - 354 Offentli forvaltning (351 Forvalingsstruktur; 352 Forvaltningspolitikk)
363.34 Katastrofeberedskap
370.-379. Utdanning
658. Bedriftsøkonomisk emne 

Tabellen nedenfor viser mer detaljert informasjon om emeneummer på hyllene:

EmnePrimær
oppstilling
Alternativ
oppstilling I
Alternativ
oppstilling II
Administrasjonskunnskap658.302.35 352.
Byråkrati302.35  
EU341.2422321.02094 
Forsvar355.  
Forvaltingspolitikk352.  
Globalisering303.482337. 
Imperialisme325.3  
Innvandringspolitikk325.4305.8 
Internasjonale tilhøve327.  
Ledelse303.34658.4 
Lokalpolitikk320.8  
Kommunalforvalting352.14  
Kommunalpolitikk320.8  
Korporatisme322.  
Kvinner og politikk320.082305.42 
Marxisme335.320.53 
Max Weber300.92 Web  
Metode300.721 300.722 300.723
Michel Foucault194 Fou  
Miljøvern333.7363.7 
Offentleg forvalting351. 353. 354.
Offentleg politikk320.6  
Organisasjonsteori302.35  
Parlament328.  
Politikk i enkelte land320.9  
Politisk sosiologi306.2  
Politisk teori320.011  
Politisk utvikling320.3320.91724303.4
Politiske ideologiar320.5  
Politiske institusjonar320.4321. 
Politisk retorikk320.014  
Politisk økonomi330.1  
Rational choice320.019  
Samfunnssikkerhet323.62  
Sosiale bevegelser303.484322.4 
Sosialpolitikk361.  
Staten320.1 320.15321.
Teknologi og samfunn303.483  
Terrorisme363.325  
Utdannning370.306.43 
Utviklingsland320.91724  
Utviklingsøkonomi338.91  
Økonomisk politikk338.9  

  Elektroniske bøker

  UBBSV har store samlinger av e-bøker. Sjekk:

  Norske e-bøker finn du på bokhylla.no

  Metodelitteratur 

  Vi har et stort utvalg av metodebøker, der man og finner pensumbøkene frå MET102. Oppstillingen er slik: 

  • 300.72    Bøker om forsking.
  • 300.721  Generelle metodebøker.
  • 300.722  Kvalitativ og historisk metode. Case-studiar.
  • 300.723  Kvantitativ og samanliknane metode.
  • 300.724  Eksperimentelle metodar
  • 300.727  Statistisk metode. (R, SPSS, STATA)

  Metodelitteratur på nett, sjå Sage Research Methods Online for:

  Oversikt over ulike 83 håndbøker for kvalitative og kvantitative metoder: Sage Research Methods - Search Results (sagepub.com)

  Leksikon og håndbøker 

  Norske Leksikon

  Encyclopedias (leksikon med fagtermer) tilgjenelig på nett

  Håndbøker (legre oversiktsartikler på tema og teori) tilgjengelig på nett

  Public administration 

  Public policy

  Climate / Environmental politics and governance 

  Organisation theory 

  Governance, democracy and welfare state

  Other topics

  Fysiske håndbøker i biblioteket, på hyllenr: 351 og 352

  Forskningsartikler og tidsskrift

  UiB abonnerer på en mengde tidsskrifter, sjekk BrowZine for oversikt. 

  Norske tidskrift og artiklar: Idunn (Universitetsforlagets tidsskrift

  Du kan også søke i Oria.no etter norske tidsskrift og artikler i Universitetsbibliotekets samling. søketips: Avgrens på  "Artikler" i menyen til høyre i trefflisten, eventuelt på "Fra fagfellevurderte tidsskrift"

  Internasjonal artikkelindeks for samfunnsvitskap: ProQuest Samfunnsvitskap - denne har artikkelindeks, artikkeldatabasar, aviser og ebøker.  

  For tematiske søk etter litteratur, sjekk fanen nedenfor

  Litteratursøk 

  Leter du etter faglitteratur utenfor pensum?

  Før du søker på tema i søkemotorer, sjekk referanselistene i pensumbøker for inspirasjon!

  Det er neppe meir enn tre prosent av alt som finst på nettet som er relevant for nokon samfunnsvitskap. Artikkelsøking er difor ein risikosport i eit "oppdagingsvertøy" som oria.no. Men søker du på norsk etter norske artiklar er det sannsynleg at du finn det du leitar etter - dersom det er skrive noko om det på. Noko som slett ikkje er sikkert.

  Søkemotorer / databaser for faglitteratur:

  • Oria.no. Oria er Universitetsbibliotekets søkemotor, og gir deg både trykte og elektroniske dokumenter i samme treffliste. Veileding til hvordan å søke i oria finner du her
  • ProquestHer kan du gjøre emnesøk etter artiklar, og du finner også der du også finn e-bøker, avisartiklar og internasjonale doktoravhandlingar.
  • Web of Science. En av verdens største tverrfaglige indeksbaser, registrerer artikler fra mer enn 21000 fagfellevurderte tidsskrift
  • Google Scholar. Sannsynligvis den største samlingen av akademisk faglitteratur. Fordeler: Praktisk i innledende søkefase, enkel å gjøre raske søk i og å finne en spesifikk artikkel. God dekning på norske publikasjoner. Ulemper: Uegnet for systematisk søking, og resultatlisten ofte uoversiktlig. Fare for å få resultater fra useriøse tidsskrift, så vær kritisk! Det anbefales å bruke indeksbase som ditt primære søkeverktøy, og Google scholar som supplement ved behov

  I tvil om hvor og hvordan du skal søke? Kontakt din fagreferent for hjelp og veiledning.

  Sekundærdata og andre kilder - dokumenter, statistikk, aviser ol.

  Offentlige / politiske dokumenter, statistikk og lovverk

  Annen statistikk og data

  Aviser

  Annet...

  Oppgaveskriving og sitering / henvisning

  Tips til skriveprosessen

   

  Sitering og henvisning

  Akademisk skriving handler om å forholde seg til aktivt til forskning og faglitteratur, og dette gjøres via henvisning. Sitering er viktig for å opprettholde akademiske normer og redelighet, og for å unngå plagiat. For mer info, sjekk 

   

  For Veiledning for ulike referansestiler, sjekk Referansestiler | Søk & Skriv (sokogskriv.no) 

  Bruker du mange referanser, kan det være lurt å bruke automatiserte verktøy, sjekk Referanseverktøy: EndNote, Zotero og andre | Universitetsbiblioteket | UiB