Hjem
Universitetsbiblioteket

Engelsk

Hovedinnhold

På Universitetsbiblioteket finner du det meste av engelskspråklig litteratur og språkvitenskapelige bøker og tidsskrifter. I tillegg får du tilgang på store mengder digitalisert faglitteratur og andre digitale ressurser. I bibliotekets informasjonssystem Oria kan du søke etter litteratur, artikler, referanser med mer.

Vi har laget en rekke korte introduksjonsvideoer som tar deg gjennom hvordan du søker, låner og reserverer bøker i Oria, du finner videoene her.

Send gjerne epost for å avtale tid for digital-veiledning.

Har du spørsmål til biblioteket? Ta kontakt via UiBHjelp eller vår chat.

For mer om mer om bibliotekets tjenester under korona-stenging, se vår informasjonsside

Generelt

Hvordan finne frem i hyllene

Nummerene sier noe om hvilken disiplin bøkene er delt inn etter, f.eks. bøker som starter med 4 er språkvitenskap og bøker som starter med 8 er litteratur. Tallene etterfølges av tre bokstaver som ofte er etternavnet til forfatteren. Et typisk eksempel er: UBBHF   428.0071 Mul, her ser vi at boken står på HF-biblioteket (UBBHF), omhandler engelsk språkhistorie (428.0071), og forfatteren er Louise Mullan.

Store deler av bøkene våre står i lukkede magasin, de har gjerne oppstillingsnummer som starter med UBBHF Mag eller Inst. Disse må bestilles i Oria for å kunne lånes, se videoen for reservering av bøker.

Oppstilling av bøkene på Bibliotek for humaniora

Engelsk språkvitenskap: 420-429 1. et.
Amerikansk litteraturvitenskap: 810-819 første etasje i boktårnet.
Engelsk og angloamerikansk litteraturvitenskap: 820-829 første etasje i boktårnet.
Engelsk og amerikansk skjønnlitteratur: S 12 og S 13 boktårnet
Trykte tidsskrift står i underetasjen

Oppslagsverk og ordbøker

Encyclopædia Britannica

Oxford Dictionary of Literary Terms
Oxford Reference - Generelle oppslagsverk
The Literary Encyclopedia
British History Online

Oxford English Dictionary (OED)
Dictionary of Old English (DOE)
Dictionary of Old English Web Corpus

Oxford Language Reference
Encyclopedia of education


MLA International Bibliography

ArtStor - Internasjonal bildedatabase

Internasjonale forskningsbibliotek


Library of Congress (US)
Folger Shakespeare Library (US)
British Library (UK)
Bodleian (UK/Oxford)
Cambridge University Library (UK/Cambridge)
Digital Bodleian (UK)
Cambridge Digital Library (UK)
Digital Collections from the Library of Congress (US)

Artikkeldatabaser

Fagdatabaser - Relevante databaser for engelsk
ISI Web of Science -  Flerfaglig artikkeldatabase
Project MUSE - Tidsskriftsdatabase
JSTOR - Tidsskriftsdatabase
ProQuest Dissertations - Avhandlinger og masteroppgaver
ERIC - Education Resources Information Center 

ERIC - Education Resources Information Center (USDE)

The Year's Work in English Studies - tidsskrift med årlig oversikt over nytt innen engelsk litteratur og språk


 

Masteroppgaver i engelsk (UiB)

Godkjente masteroppgaver fra UiB er stor grad tilgjengelig i BORA - Bergen Open Research Archive . I Oria vil du dessuten finne masteroppgaver fra øvrige engelskutdanninger i Norge. 

Alle masterstudenter ved Universitetet i Bergen er velkommen til å gjøre oppgaven sin tilgjengelig i BORA. Om masteroppgaver i BORA

Akademisk skriving

Bøker om akademisk skriving

Det finnes et enormt utvalg av bøker som gir råd og tips til hvordan man enten som student eller forsker kan bedre sin akademiske skrivestil eller skriving generelt. Et enkelt søk i oria på akademisk skriving gir over treff på 400 bøker (treffliste i Oria). Disse varierer i innhold fra bøker om hvordan best sette opp rutiner for skriving i hverdagen, til bøker som eksplisitt omhandler akademisk stil og ordlegging. Det finnes gode, men noe utdaterte klassikerere, fagspesifikke og nyere, mer pedagogiske oppdaterte.

Klassikerere

Umberto Eco, How to write a thesis, MIT press, 1977, (Elektronisk tilgang fra Oria)

Akademisk språk og stilistikk

Helen Sword, Stylish academic writing, Harvard University Press, 2012 (Elektronisk tilgang fra Oria)

Helen Sword, The writer's diet, Auckland University Press, 2015 (Elektronisk tilgang fra Oria)

Moderne klassikerere

Helen Sword, Air and Light and Time and Space : How Successful Academics Write, Harvard University Press, 2017 (Elektronisk tilgang fra Oria)

Lynn Nygaard, Writing your master's thesis : from A to Zen, SAGE Publications, 2017, (Tilgjengelig på biblioteket)

Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, Den gode oppgaven: håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, Fagbokforlaget, 2006 (Tilgjengelig på biblioteket)

 

Kildekritikk

Critically Analyzing Information Sources: Critical Appraisal and Analysis (Cornell University)

Source Evaluation (Søk og skriv .no)

Referansestiler

En referansestil er et standardisert oppsett for hvordan du skal presentere informasjon om kildene du bruker. Typisk beskriver en stil hvordan du gjengir informasjon om forfatter, årstall, tittel og sidetall. Det finnes mange ulike stiler for hvordan man henviser fra tekst til litteraturliste. Dette kan for eksempel være stiler som i teksten oppgir forfatter-årstall, fotnoter eller et nummer på referansen. Hvilken stil du skal bruke er avhengig av faget du studerer. Dette må du avklare med din veileder. (Hentet fra nettressursen Søk og skriv.no)

De mest brukte stilene innenfor humaniora er:

The Chicago Manual of Style
MLA (Modern Language Association) - Online Writing Lab (Purdue University)
MHRA (Modern Humanities Research Association)
Søk og Skriv

Litteratur

Referanselitteratur

JSTOR - Tidsskriftsdatabase
MLA International Bibliography
Oxford Reference - Referansebøker i litteratur
The Literary Encyclopedia
 

Fulltekstresurser
Poets.org - amerikansk diktdatabase
Poetry Foundation - Poesidatabase
Eighteenth Century Collections Online - Poesidatabase
Past Masters - Brev, prosa, poesi
Early English Books Online (EEBO)
American Literature
The Internet Archive
Project Gutenberg
Database of Early English Playbooks (DEEP)


Literature Online

Literature Online  Kan man søke over 350,000 i fulltekster av poesi, drama og prosa, fra Anglosaksisk tid til i dag. Her finner du 400 Penguin Classics i komplette utgaver med introduksjoner. Det finnes en rekke referanseverk innenfor litteraturteori, litteraturhistorie og biografier over 6300 forfattere. Man kan også søke i litteraturkritikk fra store databaser som Moderen Language Assosciation og ABELL. Man finner 427 tidskrift søkbare i fulltekst. I tillegg finnes en rekke lyd og videoopptak.

 

Veiledning

Står du fast i biblioteksrelaterte spørsmål, kan du gjerne bestille tid til personlig veiledning ('Bestill en veiledningstime'). Forskergrupper eller andre med behov for oppdatering kan kontakte meg på adressen nederst på siden for en avtale. Vi kommer gjerne på besøk og orienterer. Vi (i samarbeid med universitetsbibliotekets andre spesialister) svarer på spørsmål om punktene under:

  • Hjelp til oppgaveskriving
  • Oversikt over aktuelle plattformer og databaser (med styrker og svakheter)
  • Bruk av Thesaurus / basenes kontrollerte vokabular i søk
  • Bruk av søkefunksjoner
  • Dokumentasjon av søk
  • Uttømmende og presise søk
  • Hvordan finne og bruke e-bøker
  • Hvordan sitere og referere ulike kilder korrekt i et arbeid
  • EndNote
  • Det nasjonale systemet for registrering, evaluering og rapportering av forsking og forskingsdokumentasjon