Hjem
Universitetsbiblioteket

Hvor skal jeg søke?

Tips om hvor du bør starte

Hovedinnhold

Stoff om et emne

Søk i Oria: I Oria finner du bøker, artikler, masteroppgaver, artikler fra oppslagsverk, musikk, film og mye mer. Avgrens ved hjelp av fasettene i margen.

Spesifikk bok eller artikkelSøk i Oria: Søk på tittelen på boka eller artikkelen og avgrens eventuelt ved hjelp av fasettene i margen.
Grundige søk innen et avgrenset emne

Fagdatabaser innen de ulike fagområdene tilbyr god søkefunkjsonalitet og er å foretrekke når man skal utføre grundige søk innen et emne.
Finn databaser innen ditt fagområde fra alfabetiske eller fagdelte lister. 

Bøker, artikler, tidsskrifter, med mer

Søk i Oria: I "Universitetsbiblioteket" kan du søke i Universitetsbibliotekets trykte og elektroniske samlinger; artikler, bøker, bokkapitler, tidsskrifter, musikk, filmer med mer. Resultater kan avgrenses ved bruk av fasetter i margen.
E-tidsskrifterSøk i Oria i det vanlige søkefelt, eller velg "E-tidsskrifter" fra menyen oppe i Oria.
DatabaserDatabaser, velg gjerne fagområde. Finn databasen du vil søke i fra alfabetiske eller fagdelte lister. 
AviserDatabaser, skriv "aviser" for å få oversikt over ulike avis-databaser.
Generelle
oppslagsverk

Online leksika og ordbøker finner du enklest ved å søke i Oria. Noen større verk kan du finne i Databaser. Generelle verk finner du i fagområde "Tverrfaglig", faglige oppslagsverk finner du ved å velge ditt fagområde.

Artikler fra et oppslagsverk kan du finne ved Søk i Oria.

Digitale publikasjoner ved UiB:
Artikler, doktoravhandlinger, masteroppgaver,
med mer
Digitalt forskningsmateriale er åpent tilgjengelig via BORA Bergen Open Research Archive. All materiale finner du ved søk i Oria.
Forsknings-dokumentasjonCristin er et system for dokumentasjon av forsking, spesielt beregnet på universitet og høgskoler. Består av forskningskatalogen og kompetansekatalogen. Cristin erstatter FRIDA.
Historiske fotografierBilledsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen "Marcus” inneholder fotografier, portrett, postkort, industri- og firmafotografi, og flyfoto; samlingene er blant annet fra Knud Knudsen, fra flere amatørfotografar, og fra gamle Bergens Museums bibliotek.
Manuskripter, Eldre trykt materialeUtvalgte digitaliserte kilder og litteratur fra UB's samlinger, Digitalarkivet og Dokumentasjonsprosjektet finnes i Spesialsamlingene.

Digitale samlinger
ved UB Bergen

Mahmoud Salih samlingen

Krigstrykk

Digitalt ved Universitetsbiblioteket i Bergen omfatter ulike spesialsamlinger og deponert materiale:
- Mahmoud Salih-samlingen inneholder  bøker, kart, bilder, trykk og dokumenter om Sudan
- Krigstrykk er illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45

Kulturhistorisk
vegbok Hordaland
Grind.no er et nettsted som bygger på Kulturhistorisk vegbok Hordaland.

Andre tjenester