Hjem
Universitetsbiblioteket

Psykologi

Litteratur- og informasjonsressurser for generell psykologi, klinisk psykologi og arbeids & organisasjonspsykologi

Hovedinnhold

Velkommen til bibliotekets fagside for Psykologi


Åpningstider og kontaktinformasjon for Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi.
På bibliotekets hovedside finner du informasjon om eventuelle smitteverntiltak ved bruk av biblioteket.

Opplever du problemer med tilgang til litteratur du trenger, - kontakt oss!
Bruk gjerne Chat-muligheten (du finner den på alle bibliotekets nettsider) eller bruk kontaktinformasjonen du finner nederst på siden her. 

LITTERATUR- OG INFORMASJONSRESSURSER

Psykologi generelt

Tidsskriftartikler

Søk i Oria vil fange opp tidsskriftartikler, men Oria har visse begrensninger i søkegrensesnittet. For grundige søk på tidsskriftartikler brukes gjerne store indeksbaser. Disse gir som oftest sammedrag i tillegg til tittel og andre referansopplysninger for tidsskriftartikler. 

I indeksbasene finnes lenker til fulltekst der universitetsbiblioteket har abonnement til det enkelte tidsskriftet.
Dersom du ikke får lenke til fulltekst, vil du få lenke til et bestillingsskjema.

Store indeksbaser:

PsycINFO
- den mest omfattende databasen for psykologisk faglitteratur
- registrerer artikler fra ca 2500 tidsskrift
- inneholder i tillegg til artikler også bøker, bokkapittel og doktorgrader

Web of Science
- en av verdens største tverrfaglige indeksbaser
- registrerer artikler fra mer enn 21000 tidsskrift
- inneholder i tillegg til artikler også publikasjoner fra konferanser m.m.

Medline
- en av verdens største databaser for medisinsk faglitteratur
- registrerer artikler fra ca 5600 tidsskrift
- Medline har i det alt vesentligste identisk innhold med PubMed

Bøker & doktorgrader

Fanges opp ved søk i Oria. E-bøker kan med fordel også søkes etter i e-bokbaser. Se egen fane for informasjon om e-bøker. Biblioteket tar gjerne imot innkjøpsforslag på bøker!

Rapporter & offentlige dokumenter

Oria fanger opp en del, men søk også på organisasjoners nettsider.
For offentlige dokumenter, se regjeringen.no (øverst på siden en egen fane: Dokument)

Databaser
Bibliotekets oversikt på databaser med spesiell relevans for fagområdet Psykologi.

Klinisk psykologi

Encyclopedia of Clinical Psychology
Et 5-binds oppslagsverk fra forlaget Wiley som inkluderer over 500 artikler. Tematisk inndeling: Classification/Diagnosis and Assessment, Historical, Philosophical and Conceptual Issues, Legal Issues, Methodological Issues, Professional Issues, Psychological Disorders og Treatment and Prevention. Denne elektroniske versjonen av oppslagsverket har avanserte søkemuligheter.

Encyclopedia of Psychotherapy
En samling oversiktsartikler som presenterer et stort utvalg ulike former for psykoterapi.

Faglig veileder for barne- og ungdomspsykiatri / Veileder i BUP 
Veiledningen fra Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, 3. utgave.

forebygging.no
Helsedirektoratets kunnskapsbase for forebyggende og helsefremmende arbeid.

INSUM : En ny oversikt over for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Denne ressursen er driftet i regi av RPUB på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir.

helsebiblioteket.no
Oppdatert fagkunnskap for norsk helsepersonell: retningslinjer for behandling, oppsummert forsking, pasientinformasjon skåringsverktøy, lover of forskrifter m.m.

ICD-10
10. revisjon av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og relaterte helseproblemer.

ICD-11 
WHO sin nettsider for ICD-11  på engelsk (lansert i juni 2018)
For informasjon om utviklingen av norsk versjon av ICD-11, klikk her.

Databaseoversikt
Bibliotekets oversikt på databaser med spesiell relevans for fagområdet Psykologi.

Litteratursøk 

Oria (søkefeltet øverst på siden) lar deg søke i Universitetsbibliotekets samlede ressurser: bøker, tidsskrifter, oppslagsverk, musikk, filmer, m.m. Her finner du informasjon om hvordan logge på og bruke Oria.

Bruker du Avansert søk kan du også velge å søke i "Norske fagbibliotek" (egen fane over søkefeltet), og søke i det samlede materialet som finnes ved de fleste fag- og forskningsbibliotek i Norge. Oria lenker også til en mengde materiale fra åpne kilder.

Pålogging er en forutsetning for å bestille bøker fra andre bibliotek, bestille artikler og reservere utlånte bøker. Pålogging i Oria er det samme som til Mitt UiB.

Under fanen Psykologi generelt finnes mer informasjon om hvor man kan søke etter ulike litteraturformat (for eksempel tidsskriftartikler, rapporter, offentlige dokumenter).

Hjelp til litteratursøk: 

For å finne frem til en bestemt bok/artikkel eller for enkle søketips, henvend deg gjerne i skranken på biblioteket.

For mer omfattende hjelp til litteratursøk, kan studenter og ansatte bruke dette
kontaktskjemaet, eller henvende seg til kontaktpersonen for sitt fagområde (se nederst på siden).

Nettressursene Søk og Skriv og Phd on Track har egne sider som gir veiledning i søketeknikk.

Kurs:
I de fleste studieprogrammene ved Psykologisk fakultet gir biblioteket kurs i litteratursøk. 
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktpersonen for ditt studieprogram, som du finner nederst på denne siden.

Tilgang hjemmefra

Søker du i Oria og i UiB sine databaser gjennom Universitetsbibliotekets hjemmesider, vil du få opp et påloggingsvindu når du kommer til en ressurs som ikke er gratis. Mitt UiB brukernavn/passord gir deg tilgang.
Flere tips om å bruke egen datamaskin/ jobbe hjemmefra finner du her.

E-bøker

E-bøker blir mer og mer vanlige. En del av Universitetsbibliotekets bøker har vi kun i digital form.

Oria (søkegrensesnittet øverst på siden) fanger opp en stor del av E-bøkene vi har tilgang til. Det anbefales likevel også å søke direkte i de store E-bokbasene våre. Her blir søkeordene dine matchet mot fulltekst. Dette gir rike muligheter for å fange opp litteratur som kan være relevant, også dersom en boktittel ikke gjenspeiler tematikken du er ute etter. 

ProQuest Ebook Central 
- her har vi tilgang til bøker fra mange forlag. Det er som regel mulig å laste ned som Pdf/skrive ut et antall sider av hver bok. Noen titler kan man laste ned for 14-dagers lån til lesebrett/egen maskin for offline-lesing. Lager du egen konto på Ebrary gir dette flere bruksmuligheter i databasen.

PsycBOOKS
- dette er bøker publisert av American Psychological Association. Her er i tillegg et stort antall eldre, klassiske titler der opphavsrettigheter er utgått.

SpringerLink
- dette er en database med både bøker og tidsskrift fra forlaget Springer. Sorteringsmuligheter, for eksempel Chapters (= bokkapittel) finner du i venstre marg på resultatlisten.  De fleste tidsskriftene fra Springer vil være indekserte i store indeks-databaser som PsycINFO, Web of Science og Medline.

Ofte stilte spørsmål om bruk av e-bøker.

APA6th / APA7th

APA-stilen (utgitt av American Psychological Association) er en av mange standarder / format for faglitteratur. Stilen inkluderer normer for struktur i tekst, overskriftsnivå, språkbruk, siteringspraksis og siteringsformat for ulike typer kilder.
Høsten 2019 ble den oppdaterte versjonen APA7 lansert. I en overgangsperiode vil det trolig kunne være greit å bruke APA6 i mange sammenhenger.
Er du student, - spør veileder for skriftlige arbeid!

Hjelp til korrekt APA-stil:

Biblioteket har eksemplar av APA-manualen, både 6. og 7. utgave, til utlån. I tillegg finnes eksemplar som er reservert til bruk i biblioteket.

APA har egne hjelpesider, - disse er oppdaterte til APA7. 

Det er utarbeidet en norsk APA-manual , både for APA6 og APA7 av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, UNIT.

Nettstedet Søk og Skriv presenterer også en norsk bearbeidelse av APA 6th og APA 7th

EndNote  

Nyeste versjon er X9 (kom høsten 2018).
Dersom du har X8 og ønsker å oppgradere til X9, husk å av avinstallere X8 før du installerer X9.
EndNote-bibliotek opprettet med X8 vil fungere helt fint også med X9.

For Windows-brukere (ikke relevant for Mac): Der er store forskjeller mellom X9.2 og X9.3, noe som krever at du avinstallerer X9.2 før installering av X9.3.EndNote-bibliotekene dine vil måtte konverteres for å kunne fungere med X9.3  Mer informasjon her 


Her kan du laste ned EndNote-programmet
Veiledning for nedlasting (Windows)
Veiledning for nedlasting (Mac)

Hva er EndNote Online?
EndNote Online (også kalt EndNote Web) er en brukervennlig "light-versjon" av EndNote desktop (EndNote desktop krever nedlastet programvare, nyeste versjon er X9). Det vanligste er at navnet EndNote brukes om desktop-programmet, og at man presiserer Online, når man mener EndNote Online. Det er enkelt å dele en gruppe referanser for å kunne skrive sammen med andre som har en EndNote Online-konto.
Komme i gang med EndNote Online (Windows)  (opprette konto og laste ned Word-tillegg)
Komme i gang med EndNote Online (Mac) (opprette konto og laste ned Word-tillegg)
Veiledningshefte for grunnleggende funksjonalitet (Windows og Mac)

Mulighet for å dele et EndNote-bibliotek (EndNote Desktop)
Dette forutsetter at alle samarbeidsparter har versjon X7.2 eller nyere av EndNote Desktop,  og at alle bruker tekstbehandlingsprogram som er tilrettelagte for EndNote. Word fungerer på tvers av PC/ Mac. Dersom alle bruker PC vil også Open Office Writer fungere, og dersom alle bruker Mac vil Pages fungere.
Veiledning for deling av et EN-bibliotek

EndNote desktop-veiledning:
- Grunnleggende bruk av EndNote X9 (kurs-hefte)
- UiB sin EndNote-veiledning - Windows 
- UiB sin EndNote-veiledning - Mac

- EndNote-produsenten sin egen søkbare veiledningsside 
- Spør i skranken på biblioteket eller henvend deg til kontaktpersonen for ditt fagområde (se nederst på siden).

APA7 stilpakke (fra produsenten til EndNote) laster du ned fra denne siden.
Når du klikker på nedlastet fil, åpner denne seg automatisk i EndNote-prorammet. Gå til File og lagre med Save as.

APA 6th og APA7 Bokmål/Nynorsk 
I disse stilpakkene er småord som "Eds", "Retrieved from" og "in" er erstattet med norske ord.
Dersom EndNote-programmet er installert slik det er beskrevet i Veiledning for nedlasting ovenfor, skal du kunne finne de norske stilene ved å velge Select another style i rullegardin-menyen i øvre venstre hjørenet i et EndNote-bibliotek.

Det er også mulighet for å laste ned stilpakkene i etterkant. Her finner du veiledning for nedlasting av stilpakker.

Her finner du veiledning for hvilke felt som skal fylles ut for ulike referanstyper ved bruk av APA6 og bruk av APA7.

Kurs:
Kurs i EndNote gis ved de fleste studieprogrammene ved Psykologisk fakultet.
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktpersonen for ditt fag, som du finner nederst på denne siden.