Hjem
Universitetsbiblioteket

Psykologi

Litteratur- og informasjonsressurser for generell psykologi, klinisk psykologi og arb. & org. psykologi

Velkommen til bibliotekets fagside for Psykologi!

Biblioteket har to personer med spesielt ansvar for fagområdet Psykologi.
Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.

LITTERATUR- OG INFORMASJONSRESSURSER

Tips og nyheter

Ny norsk versjon av APA-manualen er utarbeidet av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, Unit.

ICD-11 er her!
WHO sin nettsider for ICD-11  på engelsk (lansert i juni 2018):
http://www.who.int/classifications/icd/en/

For informasjon om utviklingen av norsk versjon av ICD-11, klikk her


En bok du gjerne skulle lest, men som biblioteket ikke har?
- Vi bestiller den inn til deg fra et annet bibliotek, - gratis, - selvfølgelig!
- Send oss et innkjøpsforslag! De fleste innkjøpsforslag fører til at boken kjøpes.

For tidligere publiserte tips og nyheter, se under fanen "Arkiv".

Psykologi generelt

Tidsskriftartikler

Søk i Oria vil fange opp tidsskriftartikler, men Oria har visse begrensninger i søkegrensesnittet. For grundige søk på tidsskriftartikler brukes gjerne store indeksbaser. Disse gir som oftest sammedrag i tillegg til tittel og andre referansopplysninger for tidsskriftartikler. 

I indeksbasene finnes lenker til fulltekst der universitetsbiblioteket har abonnement til det enkelte tidsskriftet.
Dersom du ikke får lenke til fulltekst, vil du få lenke til et bestillingsskjema.

Store indeksbaser:

PsycINFO
- den mest omfattende databasen for psykologisk faglitteratur
- registrerer artikler fra ca 2500 tidsskrift
- inneholder i tillegg til artikler også bøker, bokkapittel og doktorgrader

Web of Science
- en av verdens største tverrfaglige indeksbaser
- registrerer artikler fra mer enn 21000 tidsskrift
- inneholder i tillegg til artikler også publikasjoner fra konferanser m.m.

Medline
- en av verdens største databaser for medisinsk faglitteratur
- registrerer artikler fra ca 5600 tidsskrift
- Medline har i det alt vesentligste identisk innhold med PubMed

Bøker, doktorgrader

Fanges opp ved søk i Oria. E-bøker kan med fordel også søkes etter i e-bokbaser. Se egen fane for informasjon om e-bøker. Biblioteket tar gjerne imot innkjøpsforslag på bøker!

Rapporter, offentlige dokumenter

Oria fanger opp en del, men søk også på organisasjoners nettsider.
For offentlige dokumenter, se regjeringen.no (øverst på siden en egen fane: Dokument)

Databaser
Bibliotekets oversikt på databaser med spesiell relevans for fagområdet Psykologi.

Klinisk psykologi

Encyclopedia of Clinical Psychology
Et 5-binds oppslagsverk fra forlaget Wiley som inkluderer over 500 artikler. Tematisk inndeling: Classification/Diagnosis and Assessment, Historical, Philosophical and Conceptual Issues, Legal Issues, Methodological Issues, Professional Issues, Psychological Disorders og Treatment and Prevention. Denne elektroniske versjonen av oppslagsverket har avanserte søkemuligheter.

Encyclopedia of Psychotherapy
En samling oversiktsartikler som presenterer et stort utvalg ulike former for psykoterapi.

Faglig veileder for barne- og ungdomspsykiatri / Veileder i BUP 
Veiledningen fra Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, 3. utgave.

forebygging.no
Helsedirektoratets kunnskapsbase for forebyggende og helsefremmende arbeid.

helsebiblioteket.no
Oppdatert fagkunnskap for norsk helsepersonell: retningslinjer for behandling, oppsummert forsking, pasientinformasjon skåringsverktøy, lover of forskrifter m.m.

ICD-10
10. revisjon av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og relaterte helseproblemer.

ICD-11 
WHO sin nettsider for ICD-11  på engelsk (lansert i juni 2018)
For informasjon om utviklingen av norsk versjon av ICD-11, klikk her.

Databaseoversikt
Bibliotekets oversikt på databaser med spesiell relevans for fagområdet Psykologi.

Litteratursøk 

Oria (søkefeltet øverst på siden) lar deg søke i Universitetsbibliotekets samlede ressurser: bøker, tidsskrifter, oppslagsverk, musikk, filmer, m.m. Her finner du informasjon om hvordan logge på og bruke Oria.

Bruker du Avansert søk kan du også velge å søke i "Norske fagbibliotek" (egen fane over søkefeltet), og søke i det samlede materialet som finnes ved de fleste fag- og forskningsbibliotek i Norge. Oria lenker også til en mengde materiale fra åpne kilder.

For å inkludere opplysninger om tidsskriftartikler UiB ikke har fulltekst-tilgang til, hak av for "Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til" til høyre øverst på resultatlisten når et søk er gjennomført. Disse artiklene kan bestilles.

Pålogging er en forutsetning for å reservere bøker og fornye lån på bøker, og for å bestille bøker og artikler. Studenter og ansatte ved UiB logger på som til Mitt UiB.

Under fanen Psykologi generelt finnes mer informasjon om hvor man kan søke etter ulike litteraturformat (for eksempel tidsskriftartikler, rapporter, offentlige dokumenter).

Hjelp til litteratursøk: 

For å finne frem til en bestemt bok/artikkel eller for enkle søketips, henvend deg gjerne i skranken på biblioteket.

For mer omfattende hjelp til litteratursøk, kan studenter og ansatte bruke dette
kontaktskjemaet, eller henvende seg til kontaktpersonen for sitt fagområde (se nederst på siden).

Nettressursene Søk og Skriv og Phd on Track har egne sider som gir veiledning i søketeknikk.

Kurs:
I de fleste studieprogrammene ved Psykologisk fakultet gir biblioteket kurs i litteratursøk. 
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktpersonen for ditt fag, som du finner nederst på denne siden.

Tilgang hjemmefra

Søker du i Oria og i UiB sine databaser gjennom Universitetsbibliotekets hjemmesider, vil du få opp et påloggingsvindu når du kommer til en ressurs som ikke er gratis. Mitt UiB brukernavn/passord gir deg tilgang.
Flere tips om å bruke egen datamaskin/ jobbe hjemmefra finner du her.

E-bøker

E-bøker blir mer og mer vanlige. En del av Universitetsbibliotekets bøker har vi kun i digital form.

Oria (søkegrensesnittet øverst på siden) fanger opp en stor del av E-bøkene vi har tilgang til. Det anbefales likevel også å søke direkte i de store E-bokbasene våre. Her blir søkeordene dine matchet mot fulltekst. Dette gir rike muligheter for å fange opp litteratur som kan være relevant, selv om boktittel ikke nødvendigvis gjenspeiler tematikk du er ute etter. 

ProQuest Ebook Central (tidligere Ebrary)
- her har vi tilgang til bøker fra mange forlag. Det er som regel mulig å laste ned som Pdf/skrive ut et antall sider av hver bok. Noen titler kan man laste ned for 14-dagers lån til lesebrett/egen maskin for offline-lesing. Lager du egen konto på Ebrary gir dette flere bruksmuligheter i databasen.

PsycBOOKS
- dette er bøker publisert av American Psychological Association. Her er i tillegg et stort antall eldre, klassiske titler der opphavsrettigheter er utgått.

SpringerLink
- dette er en database med både bøker og tidsskrift fra forlaget Springer. Sorteringsmuligheter, for eksempel Chapters (= bokkapittel) finner du i venstre marg på resultatlisten.  De fleste tidsskriftene fra Springer vil være indekserte i store indeks-databaser som PsycINFO, Web of Science og MedLine.

Ofte stilte spørsmål om bruk av e-bøker.

APA6th

APA 6th (utgitt av American Psychological Association) er en av mange standarder / format for faglitteratur. Stilen inkluderer normer for struktur i tekst, overskriftsnivå, språkbruk, siteringspraksis og siteringsformat for ulike typer kilder.

Hjelp til korrekt APA-stil:

Biblioteket har flere eksemplar av APA-manualen til utlån i tillegg til eksemplar som kun  er til bruk i biblioteket.

APA har egne hjelpesider, blant annet en søkbar blog

Det er utarbeidet en norsk APA-manual av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, UNIT

Nettstedet Søk og Skriv presenterer også en norsk bearbeidelse av APA 6th.

EndNote  

Nyeste versjon er X9 (kom høsten 2018).
Dersom du har X8 og ønsker å oppgradere til X9, husk å av avinstallere X8 før du installerer X9.
EndNote-bibliotek opprettet med X8 vil fungere helt fint også med X9.
Her kan du laste ned EndNote-programmet
Veiledning for nedlasting (Windows)
Veiledning for nedlasting (Mac)

Hva er EndNote Online?
EndNote Online (også kalt EndNote Web) er en "light-versjon" av EndNote desktop (EndNote desktop krever nedlastet programvare, nyeste versjon er X9). Det vanligste er at navnet EndNote brukes om desktop-programmet, og at man presiserer Online, når man mener EndNote Online.
Komme i gang med EndNote Online

Mulighet for å dele et EndNote-bibliotek (EndNote Desktop)
Dette forutsetter at alle samarbeidsparter har versjon X7.2 eller nyere av EndNote Desktop,  og at alle bruker tekstbehandlingsprogram som er tilrettelagte for EndNote. Word fungerer på tvers av PC/ Mac. Dersom alle bruker PC vil også Open Office Writer fungere, og dersom alle bruker Mac vil Pages fungere.
Veiledning for deling av et EN-bibliotek

EndNote desktop-veiledning:
- Grunnleggende bruk av EndNote X9 (kurs-hefte)
- UiB sin EndNote-veiledning - Windows
- UiB sin EndNote-veiledning - Mac

- EndNote-produsenten sin egen søkbare veiledningsside 
- Spør i skranken på biblioteket eller henvend deg til kontaktpersonen for ditt fagområde (se nederst på siden).

APA 6th Bokmål/Nynorsk
I disse stilpakkene er småord som "Eds", "Retrieved from" og "in" er erstattet med norske ord.
Dersom EndNote-programmet er installert slik det er beskrevet i Veiledning for nedlasting ovenfor, skal du kunne finne de norske stilene ved å velge Select another style i rullegardin-menyen i øvre venstre hjørenet i et EndNote-bibliotek.

Det er også mulighet for å laste ned stilpakkene i etterkant. Her finner du veiledning for nedlasting av stilpakker.

Her finner du veiledning for hvilke felt som skal fylles ut for ulike referanstyper når du bruker én av disse stilene.

Kurs:
Kurs i EndNote gis ved de fleste studieprogrammene ved Psykologisk fakultet.
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktpersonen for ditt fag, som du finner nederst på denne siden.

 Arkiv (for Tips og nyheter)

Her finner du informasjon som tidligere har vært presentert under fanen "Tips og nyheter".

 

Ny, forbedret APA 6th-UB:
Bruker du EndNote kan det være nyttig å åpne dokumentet under Vedlegg nederst på denne siden for mer informasjon og veiledning for nedlasting.

 

Finne DOI-nummer:
Ønsker du å sjekke om et dokument har doi-nummer og eventuelt hvilket? Gå til nettstedet CrossRef

Tips til oppgaveskriving:
 - Biblioteket har en egen "skrivesamling" med bøker relatert til akademisk skriving. Bøkene kan lånes.
 - Søk & Skriv er et nettsted som gir råd om hele skriveprosessen – fra informasjonssøk og lesing til etisk kildebruk og skriving.

Oria erstatter Bibsys ASK som søkesystem på biblioteket.

Oria (søkefeltet øverst på siden) lar deg søke i Universitetsbibliotekets samlede ressurser: bøker, tidsskrifter, oppslagsverk, musikk, filmer, m.m.
Du kan også velge å søke i "Alle bibliotek" (egen fane over søkefeltet), og søke i det samlede materialet som finnes ved de fleste fag- og forskningsbibliotek i Norge. Oria lenker også til en mengde materiale fra åpne kilder.

For å inkludere opplysninger om tidsskriftartikler UiB ikke har fulltekst-tilgang til, hak av for "Vis flere treff" til venstre under søkefeltet når et søk er gjennomført. Disse artiklene kan bestilles.

Pålogging er en forutsetning for å reservere bøker og fornye lån på bøker, og for å bestille bøker og artikler. Studenter og ansatte ved UiB logger på som til Mi Side.

Mulighet for å dele et EndNote-bibliotek
Dette forutsetter at alle samarbeidsparter har versjon X7.2, eller nyere, av EndNote, og at alle bruker tekstbehandlingsprogram som er tilrettelagte for EndNote. Word fungerer på tvers av PC/ Mac. Dersom alle bruker PC vil også Open Office Writer fungere, og dersom alle bruker Mac vil Pages fungere. Veiledning for deling av et EN-bibliotek finner du under Vedlegg nederst på denne siden.
 

Encyclopedia of Clinical Psychology -
Dette splitter nye 5-binds oppslagsverket inkluderer over 500 artikler publisert i 2014 og 2015. Tematisk inndeling: Classification/Diagnosis and Assessment, Historical, Philosophical and Conceptual Issues, Legal Issues, Methodological Issues, Professional Issues, Psychological Disorders og Treatment and Prevention. Denne elektroniske versjonen av oppslagsverket har avanserte