Hjem

Institutt for biologi

PhD midtveisevaluering

PhD midtveisevaluering - Lucas M. Jeno

Lucas M. Jeno vil presentere status og fremdrift for sitt ph.d. prosjekt "The antecedents and consequences of students autonomous motivation. The relation between need support, motivation and academic performance".

Lucas Jeno er stipendiat ved bioCEED - Senter for fremragende utdanning i biologi.

Veiledere:  Arild Raaheim,  Vigdis Vandvik og Anne Grete Danielsen.

Midtveisevalueringspanel:

  • Førsteamanuensis Anne Bjune (leder),
  • Professor Øyvind Fiksen,
  • Førsteamanuensis Jorun Nylehn

Alle interesserte er velkommen.