Hjem

Institutt for biologi

Disputas

Beatriz Andrea Zamora Silva disputerer for ph.d.-graden

Avhandlingens tittel: ”Dietary specialization and molecular phylogeny of the family Aglajidae (Cephalaspidea: Gastropoda) with species delimitation analysis and biogeography of two genera from the clade Chelidonura sensu lato”

Opponenter:

Professor, dr.habil. Lutz Bachmann

Naturhistorisk museum, Norge

Forsker, ph.d. Kathe Jensen

Natural History Museum of Denmark, Danmark

Øvrig medlem i komiteen:

Professor, dr.scient. Hans Tore Rapp

Institutt for biologi, Universitetet i Bergen

 

Leder av disputasen:

Professor Ørjan Totland, Universitetet i Be