Hjem
Click

Institutt for geovitenskap

Ledelse

Instituttleder:

Professor Gunn Mangerud
Mobil nr: +47 97 55 71 37
Telefon : +47 55 58 27 93
E-post : gunn.mangerud@uib.no

Stedfortreder:

Professor Ritske Huismans
Telefon: 55 58 81 17
E-post: Ritske.Huismans@uib.no

Administrasjonssjef:

Terje Erstad
Mobil nr: +47 46 42 60 81
Telefon: +47 55 58 33 00
E-post: Terje.Erstad@uib.no

 

Forskergruppeledere

Kvartære geosystemer. Leder: Jostein Bakke , Vara: Henriette Linge
Geobiologi. Leder: Ingunn Hindenes Thorseth, Vara: Rolf Birger Pedersen
Basseng- og Reservoarstudier. Leder:  Atle Rotevatn , Vara: Isabelle Lecomte
Geodynamikk. Leder: Ritske Huismans, Vara: Kuvvet Atakan

 

Teknisk gruppeledere:

Laboratorie gruppeleder: Ole Tumyr
Tokt og felt gruppeleder: Stig Monsen

 

Instituttråd:

Leder: Instituttleder Gunn Mangerud

Forskerutdanningsutvalg:

Leder: Professor Joachim Jacobs

Programstyret:

Leder: Professor Rolf Mjelde