Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet tilbyr profesjonsutdanning for psykologar, har ansvar for universitetspedagogisk utdanning ved UiB, bidreg med pedagogikkdelen av lærarutdanninga, og tilbyr grader innan eit vidt felt: barnevern, helsefremjande arbeid, pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og logopedi. Fakultetet sine hovudsatsingsområde innan forsking er knytt til helse, utdanning, utviklingsrelatert forsking og basalforsking i vid forstand.
 

 

Nyhet

Gi dine tilbakemeldinger i studiebarometerundersøkelsen

I oktober vil en rekke studenter motta den nasjonale studiebarometerundersøkelsen fra NOKUT.

FREMTIDENS FORSKERE

Kombinerer psykologi og antropologi

Andrea Bender kombinerer psykologi og antropologi for å finne ut hvordan språk og kultur former måten vi oppfatter og tenker om verden.

Forskning | Psykologi

Sykepleiere maktesløse mot mobbing

Norske sykepleiere opplever mindre mobbing enn sykepleiere i andre land, men de som mobbes og konfronterer mobberne rammes ofte av angst.

DK-prosjektet

Ønsker dobbeltkompetanse i kommunene

Kan de positive erfaringene fra dobbeltkompetansemodellen i klinisk psykologi legges til grunn for tilsvarende kompetansebygging i psykologi knyttet til primærhelsetjenesten?

Jubileumsforelesning

Hva er en god barndom?

I anledning hans 75-årsdag holder psykolog Magne Raundalen jubileumsforelesningen "Hva er en god barndom? Hva jeg tenkte - hva jeg tenker om barnepsykologiens rolle." Arrangementet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Senter for Krisepsykologi og Norsk Psykologforening.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)

Helsecampus Årstadvollen skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Det psykologiske fakultet skal bidra til å realisere denne visjonen.

Les mer her.