Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet tilbyr profesjonsutdanning for psykologar, har ansvar for universitetspedagogisk utdanning ved UiB, bidreg med pedagogikkdelen av lærarutdanninga, og tilbyr grader innan eit vidt felt: barnevern, helsefremjande arbeid, pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og logopedi. Fakultetet sine hovudsatsingsområde innan forsking er knytt til helse, utdanning, utviklingsrelatert forsking og basalforsking i vid forstand.

 

 

Valg 2017

Valgresultat for ansatte i gruppe A og C til fakultetsstyret

Hege Høivik Bye, Bjarte Furnes, Anita Lill Hansen, Kenneth Hugdahl og Grete Line Simonsen er valgt til fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet fra 1. august.

Valg 2017

Bente Wold og Gro Mjeldheim Sandal er valgt til dekan og prodekan

Bente Wold og Gro Mjeldheim Sandal fikk størst oppslutning blant velgerne, med 54,43 % av stemmene. De blir dermed dekan og prodekan ved Det psykologiske fakultet for de neste fire årene.

Doktorpromosjon mai 2017

Ærefullt for flere: Moser med doktorander

Stolt dekan sammen med doktorander og æresdoktorer i Muséhagen.

Samordna opptak: Det psykologiske fakultet

Fem av ti mest søkte studieprogram ved UiB

Ved Det psykologiske fakultet i Bergen er fem av ti studieprogram inne på listen med de programmene som har flest søkere.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)

Helsecampus Årstadvollen skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Det psykologiske fakultet skal bidra til å realisere denne visjonen.

Les mer her.