Hjem

Det psykologiske fakultet

Fakultetet tilbyr profesjonsutdanning for psykologar og har grader innan fagfelta barnevern, helsefremjande arbeid, pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og logopedi. Vi har ansvar for universitetspedagogisk utdanning ved UiB og pedagogikkdelen av lærarutdanninga. Vår forsking er knytt til helse, utdanning, utviklingsrelatert forsking og basalforsking i vid forstand.

Forsker Grand Prix

Er du "murug" eller "waali"?

Og vet du hvorfor somaliere aldri blir deprimert?

Hjernen

Dette er den umulige sykkelen

Psykologiprofessor Kenneth Hugdahl forklarer hva som gjør det så vanskelig å sykle når hjul og styre går motsatt vei.

Helseklyngen

Rivingen av det gamle odontologibygget er i gang

28. september startet rivingen av det gamle odontologibygget på Årstadvollen. Et nybygg skal nå reises i Årstadveien 17 for den nye helseklyngen i Bergen.

Praksis, psykologi

Hjelper kriserammede barn i Sør-Afrika

Se film om Jørgen Aasen Berget som dro til Cape-Town i Sør-Afrika for å få praksis i psykologstudiet. Samtidig fikk han muligheten til å hjelpe traumatiserte barn og unge.

Studentkonferanse om helseklyngen i Bergen

Vi inviterer studenter til å delta i utviklingen av helseklyngen i Bergen. Hva blir fremtidens helseutfordringer og fremtidens helsearbeidere - hvordan skal utdanningene og praksisfeltet henge med? ...

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Helseklyngen i Bergen

Helseklyngen blir en praksisnær arena lokalisert ved Haukeland sykehus. Samlokalisering vil gi studenter og ansatte fra flere helsefagutdanninger nye muligheter for å etablere samarbeid om tverrfaglig læring, forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

Til hovedsiden om helseklyngen.

Det psykologiske fakultets deltakelse i helseklyngen: