Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet tilbyr profesjonsutdanning for psykologar, har ansvar for universitetspedagogisk utdanning ved UiB, bidreg med pedagogikkdelen av lærarutdanninga, og tilbyr grader innan eit vidt felt: barnevern, helsefremjande arbeid, pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og logopedi. Fakultetet sine hovudsatsingsområde innan forsking er knytt til helse, utdanning, utviklingsrelatert forsking og basalforsking i vid forstand.
 

 

Formidling

Ny kommunikasjonsleder på Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet satser på mer forskningsformidling. Denne uken er Margareth Barndon på plass som ny kommunikasjonsleder ved fakultet.

Studentliv

Reise på utveksling?

Søknadsweb er no open - hugs fristen 1. februar!

Nyhet

Stille performance på lesesalen

Om ikke lenge vil det vokse fram et kunstverk på lesesalen i Christies gate 12. Det er kunstner Ingeborg Blom Andersskog som skal tegne på veggen. Hun lover at hun skal være stille.

INTERNASJONALISERING

Bergensstudenter er mest internasjonale

UiB er på topp på utveksling, men vil bli enda bedre. Det nye ambisiøse målet er at fire av ti studenter skal dra på utveksling.

NYHET

Milliondryss til musikalsk Alzheimer-forskning

Hjerneforskeren og musikkterapeuten Stefan Kölsch ved Universitetet i Bergen har mottatt 18 millioner i støtte til et banebrytende prosjekt for å hjelpe Alzheimers-pasienter gjennom musikk.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)

Helsecampus Årstadvollen skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Det psykologiske fakultet skal bidra til å realisere denne visjonen.

Les mer her.