Hjem

Det psykologiske fakultet

Fakultetet tilbyr profesjonsutdanning for psykologar og har grader innan fagfelta barnevern, helsefremjande arbeid, pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og logopedi. Vi har ansvar for universitetspedagogisk utdanning ved UiB og pedagogikkdelen av lærarutdanninga. Vår forsking er knytt til helse, utdanning, utviklingsrelatert forsking og basalforsking i vid forstand.

Ny forskning

Vil motvirke frafall i VGS i Norge

Systematisk arbeid med det psykososiale miljøet hjelper skoleelevene i overgangen mellom ungdomskolen og videregående viser en fersk rapport fra HEMIL-senteret.

FRIPRO-TOPPFORSK

Toppforsk-midler til Karsten Specht

Karsten Specht ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi er en av tre forskere ved UiB som får millioner til sitt nye forskningsprosjekt. Han vil finne ut hvorfor noen forskningsresultater er så vanskelig å gjenskape.
Nyheter

– Kva ville Kenneth ha gjort?

Hjerneforskar Kenneth Hugdahl fyller 70 år i år, og blir heidra med spesialutgåve i Scandinavian Journal of Psychology. - Han er ein stor forskar, mentor og menneske, seier kollega.

INTERNASJONALISERING

UiB utvider forskningssamarbeid med Japan

Forskere ved Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultet  har vært i Japan for å utvide og intensivere UiBs satsing på asiatisk forskningssamarbeid.

Forskning

Avhengig av pengespill

Et helt nytt prosjekt om pengespillavhengighet skal kople unike spill-data fra Norsk tipping med faktorer som kan påvirke risikoen for å bli avhengig.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Helseklyngen i Bergen

Helseklyngen blir en praksisnær arena lokalisert ved Haukeland sykehus. Samlokalisering vil gi studenter og ansatte fra flere helsefagutdanninger nye muligheter for å etablere samarbeid om tverrfaglig læring, forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

Til hovedsiden om helseklyngen.

Det psykologiske fakultets deltakelse i helseklyngen: