Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Semesterstart og fadderveke

Semesterstart og fadderveke ved Det psykologiske fakultet

Her finn du programmet for semesterstart ved Det psykologiske fakultet, og for fadderarrangementa som studentane står for.

Studiestart 2017

Dette må du vite som ny student

Velkommen til Universitetet i Bergen. Under finner du veien til informasjon om dine første dager som UiB-student.

Nye utvekslingsstudenter til Det psykologiske fakultet

– Jeg er fra Irland så jeg takler regn!

Conor Douris er bachelorstudent fra Universitetet i Limerick. Han studerer psykologi og sosiologi og spiller i band.

Nytt dekanat

Katalysator for de gode forslag

– Målet er en enda bedre organisering av arbeidet for alle ansatte og studenter. Da er vi relevante for samfunnet rundt oss og inkluderer brukere, ansatte og studenter i en god dialog.

Studentinfo

Informasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet

Informasjonstjeneste for studenter tilknyttet studier ved Det psykologiske fakultet.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)

Helseklyngen blir en praksisnær arena lokalisert ved Haukeland sykehus. Samlokalisering vil gi studenter og ansatte fra flere helsefagutdanninger nye muligheter for å etablere samarbeid om tverrfaglig læring, forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

Til hovedsiden om helseklyngen.

Det psykologiske fakultets deltakelse i helseklyngen: