Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet tilbyr profesjonsutdanning for psykologar, har ansvar for universitetspedagogisk utdanning ved UiB, bidreg med pedagogikkdelen av lærarutdanninga, og tilbyr grader innan eit vidt felt: barnevern, helsefremjande arbeid, pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og logopedi. Fakultetet sine hovudsatsingsområde innan forsking er knytt til helse, utdanning, utviklingsrelatert forsking og basalforsking i vid forstand.
 

 

STRATEGISEMINAR

Med studentene i fokus

Prioriteringer i den nye strategiplanen for 2016-22, erfaring med instituttorganisering, lektorutdanning ved UiB og Helsecampus Årstadvollen sto på agendaen da ledelse, styrer og utvalg var samlet 14. september til det årlige strategiseminar med fakultetsstyret.

Minneord

Minneord - Holger Ursin

Vår alles professor Holger Ursin har gått bort, og vi har mistet en markant, vital og fargerik fagperson og en lojal og omsorgsfull kollega.

FORSKINGSSTØTTE

Fem Bergen-Berkeley-samarbeid får støtte

Forskarar frå Universitetet i Bergen og Berkeley-universitetet skal samarbeide om fem forskingsprosjekt, takka vere støtte frå 2016 Peder Sather Grant Program Awards.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)