Hjem
Click

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Studer kjønnsstudium

Kva er kjønnsstudier?

Kjønnsstudiet undersøker ei rekke historiske og samtidige tydingar av kjønn med spørsmål som:Kva er kjønn? Korleis opererer kjønn i samfunnet og i ulike kulturar? Blir forståinga vår av kjønn endra over tid, og blir ho endra i møtet med andre etniske og religiøse grupper? Kan film, litteratur og kunst skape alternative former for kjønn?

Problemstillingar knytte til kjønn og seksualitet kan vere ein nøkkel til å forstå både menneska og det samfunnet vi lever i. Som student ved SKOK vil du få eit overblikk over ideer om kjønn sett frå ulike teoretiske perspektiv som feministisk teori, kritisk raseteori, psykoanalyse, feministisk vitskapsfilosofi, demokrati, globalisering og likestilling. Innanfor dei ulike emna vil du få rom til å reflektere systematisk kring tema relatert til kjønn, som seksualitet, etnisitet, religion, litteratur og samfunn.

 

ph.d-kurs / seminar

Medical Imaginaries: Postcoloniality and Gender in the Medical Humanities

The doctoral course "Medical Imaginaries: Postcoloniality and Gender in the Medical Humanities" offers an interdisciplinary investigation of the centrality of gender, sexuality, race, colonial ideologies, social justice, global inequality and class to the medical humanities.

Forskning

Claus Halberg har fått Marie Curie stipend

Halberg skal dermed ha et to års opphold i USA for å se kritisk på måten arv/miljø-komplekset håndteres i nyere feministiske vitenskapsstudier.

Notes on travelling exhibition

Being reflected in Marikana Women

Nadzeya Husakouskaya is a Ph.D student at SKOK. On the 30th of March she re-opened her exhibition titled “Opposite: being reflected in Marikana Women” at European Humanities University (EHU) in Vilnius, Lithuania.

Jobb som gruppeleder

Gruppeledere til semesterstart søkes

Er du en vennlig og utadvendt HF-student? Kan du improvisere om det trengs, og er komfortabel med å lede en gruppe? Da er du den vi trenger.

hør debatten

Truende maskuliniteter?

Hør opptak fra debatten på Litteraturhuset 10. mars, om kjønn, kultur og migrasjon i krisens tid.