Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter.

Kontakt:
Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Besøksadresse: Ida Bloms Hus, Allégaten 34.
Postaddresse: PB 7805, 5020 Bergen
Tel: +47 55 58 27 05
E- post:post@skok.uib.no

 

 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter som har som sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen. Et av hovedmålene for SKOK er å sikre langsiktig kompetansebygging på tvers av fagdisiplinene, samt være et bindeledd mellom forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. SKOK tilbyr undervisning på bachelornivå innen kjønnsstudier.

Følg oss på: 

Semesterets kunstner - Gabrielle Le Roux

Hvert semester inviterer Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) en kunstner til å stille ut i senterets lokaler i Ida Blom hus (Allégaten 34).  Denne gang har vi invitert kunstner og aktivist Gabrielle Le Roux fra Sør-Afrika som viser arbeider under tittelen "Proudly African & Transgender".

Utstillingen vil være tilgjengelig vårsemesteret 2015. Du kan lese mer om utstillingen her.