Hjem
Click

Senter for kvinne- og kjønnsforskning


Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
er en interfakultær og tverrfaglig enhet ved
Universitetet i Bergen
 

Besøksadresse: Allègaten 34
E-post: post@skok.uib.no
Studieveileder: studieveileder@skok.uib.no
Telefon: 55 58 27 05


 

 

 


Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter med sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen.
Et av hovedmålene for SKOK er å sikre langsiktig kompetansebygging på tvers av faggrensene. Både forskning og undervisning ved SKOK preges av en tverrfaglig tilnærming, og som student ved SKOK vil du få et overblikk over ideer om kjønn sett fra ulike teoretiske perspektiv.

Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald      Bachelorprogram i kjønnsstudium      Enkeltemne om kjønn

 

 

ph.d-kurs / seminar

Medical Imaginaries: Postcoloniality and Gender in the Medical Humanities

The doctoral course "Medical Imaginaries: Postcoloniality and Gender in the Medical Humanities" offers an interdisciplinary investigation of the centrality of gender, sexuality, race, colonial ideologies, social justice, global inequality and class to the medical humanities.

NORDIC NETWORK FOR GENDER, BODY, HEALTH
sep 01

Call For Papers: Disability, Arts and Health Conference

The Disability, Arts and Health conference aims to reflect critically on how disability is represented and theorised in contemporary society, both in an academic context and outside the academy, including byclinical practitioners, community activists, mainstream media and creative arts practitioners...

Forskning

Claus Halberg har fått Marie Curie stipend

Halberg skal dermed ha et to års opphold i USA for å se kritisk på måten arv/miljø-komplekset håndteres i nyere feministiske vitenskapsstudier.

Jobb som gruppeleder

Gruppeledere til semesterstart søkes

Er du en vennlig og utadvendt HF-student? Kan du improvisere om det trengs, og er komfortabel med å lede en gruppe? Da er du den vi trenger.

film

Studer kjønnsstudium

Problemstillinger tilknyttet kjønn og seksualitet kan være en nøkkel til å forstå både mennesker og det samfunnet vi lever i.