Hjem
Click

Senter for kvinne- og kjønnsforskning


Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
er en interfakultær og tverrfaglig enhet ved
Universitetet i Bergen
 

Besøksadresse: Allègaten 34
E-post: post@skok.uib.no
Studieveileder: studieveileder@skok.uib.no
Telefon: 55 58 27 05


 

 

 


Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter med sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen.
Et av hovedmålene for SKOK er å sikre langsiktig kompetansebygging på tvers av faggrensene. Både forskning og undervisning ved SKOK preges av en tverrfaglig tilnærming, og som student ved SKOK vil du få et overblikk over ideer om kjønn sett fra ulike teoretiske perspektiv.

Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald      Bachelorprogram i kjønnsstudium      Enkeltemne om kjønn

 

 

Åpent seminar

Kjønnsperspektiv i de ulike fagdisipliner

SKOK inviterer forskere som arbeider med kjønn, seksualitet og feministiske perspektiver i sin forskning til åpent seminar 12.desember.

minneord

Minneord om Ida Blom

Det var med stor sorg vi som jobber i Ida Bloms hus i Allegaten 34 mottok budskapet om at Ida Blom er død. Her kan du lese Hilde Danielsen og Kari Jegerstedt minneord om henne i Bergens Tidende.
Nyhet

Ida Blom har gått bort

Professor emerita Ida Blom gikk bort 26. november, 85 år gammel. Blom var med i den første generasjonen historikere ved Universitetet i Bergen, og var en viktig forgrunnsfigur i norsk og internasjonal kvinne- og kjønnshistorie.

Artikkel

Uførhetsforskning i Bergen

Under tittelen Disabilities, Arts and Health arrangerte Nordic Network for Gender, Body, Health sin 9. årlige konferanse, denne gang i Bergen og i samarbeid med Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning (SKOK), der nettverket har hatt sitt hovedkvarter det siste året.

Sexual geopolitics, sexual nationalism and politics of tolerance

SKOK welcomes you to the seminar 'Sexual geopolitics, sexual nationalisms and politics of tolerance'. Open for all interested.

 

 

Fra kjønnsstudier til Politihøgskolen

Jeg opplever at studiene mine er svært relevant, og at fordypningen i tverrfaglig kjønnsforskning er det som i noen sammenhenger skiller meg fra andre på en verdifull måte
Synnøve Økland Jahnsen
Forsker ved Politihøgskolen i Oslo