Hjem
Click

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Studer kjønnsstudium


Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
er en interfakultær og tverrfaglig enhet ved
Universitetet i Bergen
 

Besøksadresse: Allègaten 34
E-post: post@skok.uib.no
Studieveileder: studieveileder@skok.uib.no
Telefon: 55 58 27 05

 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter med sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen. Et av hovedmålene for SKOK er å sikre langsiktig kompetansebygging på tvers av faggrensene. Både forskning og undervisning ved SKOK preges av en tverrfaglig tilnærming, og som student ved SKOK vil du få et overblikk over ideer om kjønn sett fra ulike teoretiske perspektiv.

Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald      Bachelorprogram i kjønnsstudium      Enkeltemne om kjønn

WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon

WAIT-prosjektet tar utgangspunkt i teorier om tid og begrepet "waitinghood" som redskap for å produsere ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid. Prosjektstart er januar 2017 og du kan lese mer om prosjektet på prosjektsidene.

Nytt emne

Underviser om dagsaktuell forskning

Nå har det nye kurset «kjønn, migrasjon, og tid» ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning startet. Gjennom semesteret vil studentene få et direkte innblikk i dagsfersk forskning fra WAIT-prosjektet.

Seminar

Strømming av seminar

Om du ikke hadde anledning til å delta på Odin Lysakers seminar kan du se det i sin helhet ved å følge linken under

minneord

Minneord om Ida Blom

Det var med stor sorg vi som jobber i Ida Bloms hus i Allegaten 34 mottok budskapet om at Ida Blom er død. Her kan du lese Hilde Danielsen og Kari Jegerstedt minneord om henne i Bergens Tidende.