Hjem
Click

Senter for kvinne- og kjønnsforskning


Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
er en interfakultær og tverrfaglig enhet ved
Universitetet i Bergen
 

Besøksadresse: Allègaten 34
E-post: post@skok.uib.no
Studieveileder: studieveileder@skok.uib.no
Telefon: 55 58 27 05


 

 

 


Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter med sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen.
Et av hovedmålene for SKOK er å sikre langsiktig kompetansebygging på tvers av faggrensene. Både forskning og undervisning ved SKOK preges av en tverrfaglig tilnærming, og som student ved SKOK vil du få et overblikk over ideer om kjønn sett fra ulike teoretiske perspektiv.

Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald      Bachelorprogram i kjønnsstudium      Enkeltemne om kjønn

 

 

Artikkel

Uførhetsforskning i Bergen

Under tittelen Disabilities, Arts and Health arrangerte Nordic Network for Gender, Body, Health sin 9. årlige konferanse, denne gang i Bergen og i samarbeid med Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning (SKOK), der nettverket har hatt sitt hovedkvarter det siste året.

åpent seminar

Ph.d.-stafett ved SKOK

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB inviterer alle Ph.d.-kandidater som skriver avhandling med kjønnstematikk til seminar.

Ny bok

Gendered Citizenship and the Politics of Representation

I anledning stemmerettsjubileet for tre år siden ble det arrangert en internasjonal konferanse om kjønn og statsborgerskap. I denne publikasjonen kan du lese tekster fra mange flotte bidragsytere og SKOKs Kari Jegerstedt er en av redaktørene.

Program SKOK høst 2016

Program høst 2016

Høstens program for SKOK er klart. Med mindre annet er nevnt vil alle arrangementer foregå i seminarrommet 3. etasje i Ida Bloms hus, Allègaten 34. Følg med i vår kalender for oppdatert informasjon om arrangementene.

Forskningsstøtte

Millionstøtte til humaniora-prosjekt

Tre forskingsprosjekt om alderdom, migrasjon og rettsprosesser får millionstøtte av Norges forskningsråd.

 

 

Fra kjønnsstudier til Politihøgskolen

Jeg opplever at studiene mine er svært relevant, og at fordypningen i tverrfaglig kjønnsforskning er det som i noen sammenhenger skiller meg fra andre på en verdifull måte
Synnøve Økland Jahnsen
Forsker ved Politihøgskolen i Oslo