Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfaglig og interfakultært senter ved UiB med ansvar for forsking på, utdanning i og formidling av kvinne- og kjønnsforskning.

Kontakt:
Besøksadresse: Ida Bloms Hus, Allégaten 34
Postaddresse: PB 7805, 5020 Bergen
Tel: +47 55 58 27 05
E- post:post@skok.uib.no

 

 

Undervisning og forskning ved SKOK

Kjønnstudier undersøker en rekke historiske og samtidige betydninger av kjønn. Studentene får et overblikk over ideer om kjønn sett fra ulike teoretiske perspektiver slik som feministisk teori, skeiv teori, kritisk raseteori, psykoanalyse, feministisk vitskapsfilosofi, demokrati, globalisering og likestilling. På samme måte har forskningen ved SKOK en utpreget tverrfaglig karakter og er i hovedsak orientert mot teoriutvikling og grunnforskning, men ser det også som sin oppgave å stimulere til empirisk og og anvendt forskning.

Følg oss på: 

Semesterets kunstner - Nadzeya Husakouskaya

Hvert semester inviterer Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) en kunstner til å stille ut i senterets lokaler i Ida Blom hus (Allégaten 34).  Denne gang har vi invitert Nadzeya Husakouskaya, fotograf og phd.kandidat ved SKOK. Fotoutstillingen Colour of Protest, viser arbeider fra Sør-Afrika med fokus på protestdemonstrasjoner mot politivold.

Utstillingen vil være tilgjengelig høstsemesteret 2015.