Kontakt

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) 
Besøksadresse: Ida Bloms hus i Allégaten 34
Postadresse: Postboks 7805
Telefon: 55 58 27 05
Epost: post@skok.uib.no

 

Tverrfaglig kjønnsforskning

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter som har som sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen. SKOK ønsker å fungere som et vitalt knutepunkt for forskere internt på universitetet, men ser det også som sin oppgave å være et bindeledd til kontakt med andre forskningsmiljø, både nasjonalt og internasjonalt. Et av hovedmålene for SKOK er å sikre langsiktig kompetansebygging innen forskningsfeltet, på tvers av faggrensene. SKOK tilbyr også undervisning både på bachelor og ph.d nivå.

Følg oss på: 

Semesterets kunstner - Gabrielle Le Roux

Hvert semester inviterer Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) en kunstner til å stille ut i senterets lokaler i Ida Blom hus (Allégaten 34).  Denne gang har vi invitert kunstner og aktivist Gabrielle Le Roux fra Sør-Afrika som viser arbeider under tittelen "Proudly African & Transgender".

Utstillingen vil være tilgjengelig vårsemesteret 2015. Du kan lese mer om utstillingen her.