Hjem
Click

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Studer kjønnsstudium


Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
er en interfakultær og tverrfaglig enhet ved
Universitetet i Bergen
 

Besøksadresse: Allègaten 34
E-post: post@skok.uib.no
Studieveileder: studieveileder@skok.uib.no
Telefon: 55 58 27 05

 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter med sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen. Et av hovedmålene for SKOK er å sikre langsiktig kompetansebygging på tvers av faggrensene. Både forskning og undervisning ved SKOK preges av en tverrfaglig tilnærming, og som student ved SKOK vil du få et overblikk over ideer om kjønn sett fra ulike teoretiske perspektiv.

Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald      Bachelorprogram i kjønnsstudium      Enkeltemne om kjønn

Nytt emne

Underviser om dagsaktuell forskning

I dag ble den første forelesningen for det nye kurset «kjønn, migrasjon, og tid» holdt ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Gjennom semesteret vil studentene få et direkte innblikk i dagsfersk forskning fra WAIT-prosjektet.

Åpent seminar

Verdighet på vent

Professor Odin Lysaker fra Universitetet i Agder er en av forskerne på WAIT prosjektet og vil på dette seminaret gi en presentasjon basert på tematikken i prosjektet under tittelen "Dignity On Hold - Migration,Time and Human Rights". Seminaret vil være på engelsk

minneord

Minneord om Ida Blom

Det var med stor sorg vi som jobber i Ida Bloms hus i Allegaten 34 mottok budskapet om at Ida Blom er død. Her kan du lese Hilde Danielsen og Kari Jegerstedt minneord om henne i Bergens Tidende.
Artikkel

Uførhetsforskning i Bergen

Under tittelen Disabilities, Arts and Health arrangerte Nordic Network for Gender, Body, Health sin 9. årlige konferanse, denne gang i Bergen og i samarbeid med Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning (SKOK), der nettverket har hatt sitt hovedkvarter det siste året.

WAIT Kick-off seminar

I mars 2017 møtes alle forskere og nettverkspartnere tilknyttet WAIT-prosjektet i Paris til prosjektets første seminar.

WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon

WAIT-prosjektet tar utgangspunkt i teorier om tid og begrepet "waitinghood" som redskap for å produsere ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid. Waitinghood, som kan oversettes med "venten" på norsk, handler om den tilstanden av langvarig venting, usikkerhet og midlertidighet som kjennetegner irregulær migrasjon.Prosjektet undersøker hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på bestemte måter, og hvordan disse strukturene virker på subjektive erfaringer og livsprosjekter. Prosjektet fokuserer på tre europeiske byer – Oslo (Norge), Stockholm (Sverige) og Marseille (Frankrike). Prosjektstart er januar 2017 og du kan lese mer om prosjektet på prosjektsidene