Hjem
Click

Senter for kvinne- og kjønnsforskning


Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
er en interfakultær og tverrfaglig enhet ved
Universitetet i Bergen
 

Besøksadresse: Allègaten 34
E-post: post@skok.uib.no
Studieveileder: studieveileder@skok.uib.no
Telefon: 55 58 27 05


 

 

 


Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter med sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen.
Et av hovedmålene for SKOK er å sikre langsiktig kompetansebygging på tvers av faggrensene. Både forskning og undervisning ved SKOK preges av en tverrfaglig tilnærming, og som student ved SKOK vil du få et overblikk over ideer om kjønn sett fra ulike teoretiske perspektiv.

Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald      Bachelorprogram i kjønnsstudium      Enkeltemne om kjønn

 

 

Studiestart

Program for studiestartveka

Det humanistiske fakultet ønsker nye studentar velkomne måndag 15. august. Her finn du heile programmet for den første veka di hos oss.

NORDIC NETWORK FOR GENDER, BODY, HEALTH
sep 01

Disability, Arts and Health Conference

The Disability, Arts and Health conference aims to reflect critically on how disability is represented and theorised in contemporary society, both in an academic context and outside the academy, including byclinical practitioners, community activists, mainstream media and creative arts practitioners...

Forskningsstøtte

Millionstøtte til humaniora-prosjekt

Tre forskingsprosjekt om alderdom, migrasjon og rettsprosesser får millionstøtte av Norges forskningsråd.

Forskning

Claus Halberg har fått Marie Curie stipend

Halberg skal dermed ha et to års opphold i USA for å se kritisk på måten arv/miljø-komplekset håndteres i nyere feministiske vitenskapsstudier.

film

Studer kjønnsstudium

Problemstillinger tilknyttet kjønn og seksualitet kan være en nøkkel til å forstå både mennesker og det samfunnet vi lever i.

 

 

Fra kjønnsstudier til Politihøgskolen

Jeg opplever at studiene mine er svært relevant, og at fordypningen i tverrfaglig kjønnsforskning er det som i noen sammenhenger skiller meg fra andre på en verdifull måte
Synnøve Økland Jahnsen
Forsker ved Politihøgskolen i Oslo