Hjem
Click

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Studer kjønnsstudium


Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
er en interfakultær og tverrfaglig enhet ved
Universitetet i Bergen
 

Besøksadresse: Allègaten 34
E-post: post@skok.uib.no
Studieveileder: studieveileder@skok.uib.no
Telefon: 55 58 27 05

 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter med sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen. Et av hovedmålene for SKOK er å sikre langsiktig kompetansebygging på tvers av faggrensene. Både forskning og undervisning ved SKOK preges av en tverrfaglig tilnærming, og som student ved SKOK vil du få et overblikk over ideer om kjønn sett fra ulike teoretiske perspektiv.

Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald      Bachelorprogram i kjønnsstudium      Enkeltemne om kjønn

Studentportrett

Frå feminisme til eugenikk

Erika er i ferd med å fullføre bachelorgraden sin i Kjønnsstudier ved Universitetet i Bergen. Ho har fordjupa seg i Historie, og gjennom studia har ho fått arbeid som praktikant ved byarkivet i Bergen. Ho oppfordrer alle med interesse for kjønn til å vurdere Bachelorprogrammet i Kjønnstudier ved SKOK.

Nyheter

Kick-off seminar i Paris

WAIT-forskere og nettverkspartnere møttes for første gang for å diskutere og dele tanker om den pågående forskningen og for å kick-starte WAIT-prosjektet.

Forskning

Skilsmisse i Noreg gjennom tida

Historikar og førsteamanuensis ved SKOK, Hanne Marie Johansen, har forska på den historiske utviklinga av norsk skilsmissepolitikk, og nylig publisert ein artikkel som undersøker endringane i norsk skilsmissepolitikk på slutten av 1700-talet og på 1800-talet som følge av brotet med unionen med Danmark.

Forskarportrett

Samfunnsgeografiske tilnærmingar til tid

Doktorgradsstipendiat Kari Anne Drangsland er siste tilskot av forskarar ved SKOK. Kari Anne er med i Prosjekt WAIT, og startar snart med datainnsamlinga til forskningsprosjektet sitt. Bli betre kjend med Kari Anne og hennas prosjekt her.

Åpen dag

Med kjønnsperspektiv på rettssikkerhet

Kva lærer ein eigentleg når ein tek kjønnsstudier, kvifor er det viktig å studere kjønn, og kva kan ein bruke ein bachelor i kjønnsstudier til? Under åpen dag ved Universitetet i Bergen gav Kurt-Rune Bergset elevar fra videregående skole ei innføring i kjønnstudiar, og mangfaldet av tema og...