Hjem
UiB AI

Finn en forsker: KI-eksperter på UiB

Her finner du en oversikt over en rekke eksperter på kunstig intelligens ved Universitetet i Bergen. De som er på denne listen kan uttale seg om kunstig intelligens, nytte og bruk av kunstig intelligens, samt utfordringer knyttet til bruk av KI-verktøy.

Hovedinnhold

Kunstig intelligens

Jill Walker Rettberg, professor i digital kultur, og leder av ERC-prosjektet Machine Vision in Everyday Life
Tema: 
Kunstig intelligens, digital kultur, digital kunst, sosiale medier
Tlf: 416 38 670
E-post: jill.walker.rettberg@uib.no

Marija Slavkovic, instituttleder på Institutt for informasjons- og medievitenskap
Tema: 
Kunstig intelligens, maskinetikk, logikk og AI
Tlf: 55 58 23 77
E-post: marija.slavkovik@uib.no

Pål Grønås Drange, førsteamanuensis ved Institutt for informatikk
Tema: Kunstig intelligens, algoritmer, maskinlæring
Tlf: 980 40 072
E-post: pal.drange@uib.no

Pinar Heggernes, prorektor og professor i informatikk, leder av UiB AI
Tema: Kunstig intelligens, algoritmer, digital kunnskap
Tlf: 924 82 316
E-post: pinar.heggernes@uib.no

Inge Jonassen, instituttleder på Institutt for informattikk
Tema: Kunstig intelligens, maskinlæring, algoritmer, bioinformatikk
Tlf: 905 24 316
E-post: inge.jonassen@uib.no

Thomas Ågotnes, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap
Tema: Kunstig intelligens, logikk, kunnskapsrepresentasjon, multiagent-systemer
Tlf: 55 58 41 05
E-post: Thomas.Agotnes@uib.no

Duc Tien Dang Nguyen, førsteamanuenseis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap
Tema: Multimedia Forensics and Verification, Personal Data Analytics
Tlf: 55 58 91 73
E-post: ductien.dangnguyen@uib.no

Erik Knudsen, Forsker, MediaFutures Research Centre for Responsible Media Technology and Innovation
Tema: AI's påvirkning på politisk fragmentering, anbefalingssystemer for nyheter, ansvarlig AI
Tlf: 976 76 173
E-post: Erik.Knudsen@uib.no

Lars Nyre, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap
Tema: Teknologi- og kulturhistorien bak kunstig intelligens, filosofiske teorier om forholdet mellom menneske og maskin, design og innovasjon knyttet til fremvoksende teknologier
Tlf: 55 58 91 33
E-post: lars.nyre@uib.no

Bjørnar Tessem, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap
Tema: Algoritmer i AI, maskinlæring, kunstig intelligens' historie
Tlf: 408 29 964
E-post: Bjornar.Tessem@uib.no

Helge Ræder, professor og visedekan for innovasjon ved Det medisinske fakultet
Tema: Kunstig intelligens i medisin
Tlf: 478 92 554
E-post: helge.rader@uib.no

 

Kultur og litteratur

Eirik Vassenden, professor i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Tema:
Litteraturkritikk, litteraturvitenskap, nordisk litteratur, retorikk
Tlf: 55 58 24 59
E-post: eirik.vassenden@uib.no

Scott Rettberg, professor i digital kultur, Insititutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Tema: Digital kunst, digital kultur, visualisering, elektronisk litteratur
Tlf: 944 98 330
E-post: Scott.Rettberg@uib.no

 

Språk og språkmodeller

Samia Touileb, førsteamanuensis, Instiutt for informasjons- og medievitenskap
Tema: Språkteknologi, kunstig intelligens, ChatGPT, informasjonsvitenskap, automatisert tekstanalyse
Tlf: 951 84 411
E-post: samia.touileb@uib.no

 

Media

Christoph Trattner, professor og direktør for MediaFutures
Tema: Kunstig intelligens, data science, sosiale nettverk
Tlf: 453 96 180
E-post: christoph.trattner@uib.no

 

Utdanning og læringsanalyse

Barbara Wasson, professor og direktør ved SLATE (Centre for the Science of Learning & Technology)
Tema: Kunstig intelligens i utdanning, læringsanalyse, teknologiforbedret læring
Tlf: 911 41 297
E-post: barbara.wasson@uib.no

 

Helse og medisin

Bettina Husebø, professor, leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Det medisinske fakultet
Tema:
Eldreomsorg, demens, sykehjemsmedisin, palliativ medisin, kunstig intelligens i behandling av eldre
Tlf: 480 94 660
E-post: bettina.husebo@uib.no

Trond Riise, professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Tema: Biostatistikk, nevroepidemiologi
Tlf: 918 56 572
E-post: trond.riise@uib.no

Marit Bakke, professor og orodekan for forskning, Det medisinske fakultet
Tema: 
Biomedisin, kunstig intelligens i medisinsk forskning
Tlf: 958 18 531
E-post: Marit.Bakke@uib.no

 

Hav, klima og energi

Asgeir Sorteberg, professor, Geofysisk institutt
Tema: Klimamodellering, klimavariasjon, maskinlæring
Tlf: 55 58 26 93
E-post: Asgeir.Sorteberg@uib.no

Tor Eldevik, instituttleder, Geofysisk institutt
Tema: Klimadynamikk, havforskning, meteorologi, dataanalyse
Tlf: 934 94 038
E-post: tor.eldevik@uib.no

Vidar Remi Jensen, professor ved Kjemisk institutt
Tema: Kjemi, nye energiformer, lagringskapasitet
Tlf: 55 58 34 89
E-post: Vidar.Jensen@uib.no

Cristian Guillermo Gebhardt, førsteamanuensis og direktør for Bergen Ofshore Wind Centre (BOW)
Tema: Havvind, havenergi, algoritmer
Tlf: 55 58 26 23
E-post: cristian.gebhardt@uib.no

Sebastien Jean-Claude Barthelemy, forsker ved Geofysisk institutt
Tema: Klimadynamikk, datasammenstilling
E-post: sebastien.barthelemy@uib.no

 

Juss og etikk

Malgorzata Cyndecka, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet og SLATE
Tema: EU/EØS-rett, personvern, GDPR
Tlf: 911 01 024
E-post: malgorzata.cyndecka@uib.no

Torger Kielland, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet
Tema: Opphavsrett, åpne programvarelisenser, designrett, patentrett
Tlf: 55 58 96 91
E-post: Torger.Kielland@uib.no

Anne Marie Frøseth, professor ved Det juridiske fakultet
Tema: Strafferett, diskriminerende ytringer, diskrimineringsansvar, erstatingsrett
Tlf: 55 58 95 49
E-post: Anne.Froseth@uib.no

 

Informatikk

Fedor Fomin, professor ved Institutt for informatikk
Tema: 
Algoritmer
Tlf:  55 58 40 24
E-post: fedor.fomin@uib.no

Noeska Natasja Smit, professor ved Institutt for informatikk
Tema: Medisinsk visualisering
Tlf: 55 58 41 48
E-post: noeska.smit@uib.no

Jan Arne Telle, professor ved  Institutt for informatikk
Tema: Kunstig intelligens, algoritmer, kompleksitetsteori
Tlf: 55 58 40 36
E-post: Jan.Arne.Telle@uib.no

Pekka Parviainen, førsteamanuensis ved Institutt for informatikk
Tema: Kunstig intelligens, maskinlæring, data science
E-post: Pekka.Parviainen@uib.no
 

Matematikk

Hans Julius Skaug, professor ved Matematisk institutt
Tema: Statistikk, kunstig intelligens, maskinlæring
Tlf: 469 45 448
E-post: hans.skaug@uib.no

Antonella Zanna Munthe-Kaas, instituttleder ved Matematisk institutt
Tema: numeriske metoder, maskinlæring for bildeanalyse og diagnostikk
Tlf: 930 26 273
E-post: antonella.zanna@uib.no