Hjem
Aktuelt
Trond Mohn stiftelse 15 år

15 år som har satt spor

Trond Mohn stiftelse feirer sine første 15 år. - Stiftelsen har betydd mye for både Universitetet i Bergen og samfunnet forøvrig, sier rektor Dag Rune Olsen.

Trond Mohn stiftelse 15 år
Trond Mohn stiftelse fyller 15 år. Øverst f.v. Bodil Holst, som var den første mottakeren av TMS Starting Grant (foto: Melanie Burford), i midten arbeid ved Senter for medisinsk visualisering (foto: Eivind Senneset), og til høyre Trond Mohn og UiB-rektor Dag Rune Olsen (foto: Ingvild Festervoll Melien). Nederst, oppstart av karriereprogrammet for mottakere av TMS Starting Grant. Fv. Oddveig Åsheim (TMS), Håvard Haarstad, Helen F. Leslie-Jacobsen, Mathias Ziegler (styringsgruppen), Konrad Tywoniuk, prorektor ved UiB Margareth Hagen, Kjetil Våge, Lilya Budaghyan, Andreas Born, Selina Våge og Steffen Leth Jørgensen (foto: Thor Brødreskift).
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

- Gratulerer så masse til Trond Mohn stiftelse med de første 15 år, og takk for de mange og svært viktige forskningsbidragene som har tilfalt Universitetet i Bergen, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen om stiftelsen som 6. desember skal feires med årsmarkering og jubileum i Universitetsaulaen.

Stort bidrag til UiB og samfunnet

Gjennom midler til kompetansebygging, infrastruktur og utstyr, samt tematiske satsinger på Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus, har Trond Mohn stiftelse (tidligere Bergens forskningsstiftelse) siden oppstarten gitt store og samfunnsnyttige bidrag til forskningsformål.

Et godt eksempel er TMS Starting Grant-programmet, tidligere kalt rekrutteringsstipend. Midlene lar unge forskerne bygge opp en gruppe ved UiB rundt sine forskningsinteresser og gir dem et langtidsperspektiv. Siden det første TMS Starting Grant ble tildelt Bodil Holst i 2007, har totalt 39 fremragende unge forskere blitt tildelt stipendet. Flere av disse er i dag professorer ved UiB, og i forbindelse med 15-årsjubileet presenterer vi her 15 av disse

- Stiftelsens gaver skaper store muligheter for våre forskere. Blant annet viser Starting Grant-programmet dette på en ypperlig måte, slår rektor Dag Rune Olsen fast.

I tillegg trekker han frem den medisinske satsingen, der tildelinger til utstyr og infrastruktur har vært en styrke i samarbeidet mellom Haukeland universitetssjukehus og UiB.

For å sikre mottakerne av TMS Starting Grant ekstra oppfølging, har prorektor ved UiB, Margareth Hagen tatt iniativ til et karriereprogram, som startet i april 2019.

- Målet med programmet er å styrke karriereutviklingen til de dyktige unge forskerne som har blitt tildelt TMS Starting Grant. Samtidig ønsker vi å legge til rette for at de får bygget et tverrfaglig nettverk i bredden av universitetet sine fagområder, sa Hagen under oppstarten av programmet.

- Vil gi tilbake til samfunnet

Sveinung Hole er daglig leder av Trond Mohn stiftelse. Han forteller at donatorene til stiftelsen, og da spesielt Trond Mohn som har gitt mest, har stor glede av å gi tilbake til samfunnet. Hole viser til at Mohn gjennom stiftelsen ønsker å gjøre dette med en tydelig innretning mot forskning, spesielt ved UiB og Helse Bergen.

- Spesielt ønsker Trond Mohn å fremme kompetansebygging og talentutvikling, fremme samarbeid og deling av kunnskap, stimulere til sunn konkurranse og å være til nytte for folk og samfunn, sier Hole.

Også Hole trekker frem TMS Starting Grant blant satsingene stiftelsen er mest stolte over. Av de 39 som har blitt rekruttert til universitetet, har 22 senere blitt professorer, 17 ved UiB. Forskerne har flyttet til Bergen fra flere enn 10 land.

- Ellers er vi jo veldig stolte av våre tematiske forskningsprogrammer innen felter som bioinformatikk, klimaforskning, store nasjonale forskningsprogrammer, medisinsk visualisering, ernæring, partikkelterapi, antibiotikaresistens, samfunnsvitenskap og matematikk, forteller han.

Åpner muligheter

Et eksempel på hvordan et Starting Grant fra Trond Mohn stiftelse både kan åpne akademiske dører og føre til stor nytteverdi i samfunnet rundt oss, ser vi gjennom prosjektet til Charalampos Tzoulis. Etter å ha blitt tildelt Starting Grant i 2017, kunne Tzoulis bygge opp en forskergruppe som tenker nytt i kampen mot Parkinsons sykdom og nevrodegenerasjon. Dette er ifølge Tzoulis blant de viktigste årsakene til uførhet og dødelighet globalt.

Sammen med sine kollegaer har Tzoulis utviklet innovative metoder, deriblant gjennom bruk av kunstig intelligens, med mål om å forebygge eller bremse utviklingen av sykdommen. 

- TMS-stipendet har vært en unik katalysator for min karriere og for forskningsmiljøet ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus, sier Tzoulis, som i dag er visedirektør på Norges første forskningssenter for Klinisk Behandling - Neuro-SysMed. På senteret, som åpnet ved UiB og Haukeland universitetssjukehus 17. oktober, håper forskerne å finne svaret på gåten bak sykdommer som Parkinsons, Alzheimer, ALS og MS.

Satsing på klima

Når det gjelder den tematiske satsingen på klima, har stiftelsen blant annet støttet Bjerknes klimavarslingsprogram, som skal forske på klimavarslinger fra sesong til tiår. Målet er å utvikle klimavarsling til et presisjonsnivå som er praktisk nyttig for det norske samfunnet og for aktører i og rundt havområdene fra Atlanterhavet til Arktis.

Også innen klimaforskningen har sentrale forskere ved UiB blitt rekruttert gjennom TMS Starting Grant. En av dem er Håvard Haarstad, som mottok stipendet i 2015, og i dag leder UiB sitt tverrfaglige Senter for klima og energiomstilling (CET). Senteret samler flere av våre fremste forskere, for å finne løsninger på hvordan samfunnet kan omstille seg i klimavennlig retning. I sitt TMS-prosjekt studerer Haarstad blant annet byutvikling og byenes rolle i klima- og energiomstilling, for å finne ut hvordan byer skal bli mer bærekraftige. 

– Dette stipendet har vært helt avgjørende for at jeg har oppnådd min karrieredrøm – professor ved universitetet – og skapt et faglig fellesskap rundt det jeg vil forske på. Nå har vi en aktiv forskergruppe med dyktige og unge folk som kommer til å prege fagfeltet i mange år fremover, slår Haarstad fast.

Toppforsk

I forlengelsen av rekrutteringen av unge forskertalenter, har TMS også støttet UiB i arbeidet med å skape verdensledende fagmiljøer gjennom Toppforsk-programmet. Her blir internasjonalt etablerte forskere rekruttert til UiB, og for 2015-2021, er følgende fem forskere en del av programmet: 

Stefan Kölsch, fMRi-gruppen, Michael Fellows, Institutt for Informatikk, Valeriya Lyssenko, KG Jebsen senter for Diabetesforskning, Don Kalb, Institutt for sosialantropologi og Michael Baumgartner, Institutt for filosofi.

Infrastruktur

Gjennom disse 15 årene har Trond Mohn stiftelse bidratt til etablering av infrastruktur og utstyr ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen. Prosjektene spenner fra nyskapende forskningsinfrastruktur innen samfunnsvitenskap, til medisinsk utstyr med umiddelbar nytte for både pasientbehandling og forskning. Blant de mange eksemplene finner vi:

  • Mohn kreftforskningslaboratorium som i 2009 ble etablert med støtte fra både stiftelsen og Trond Mohn privat.
  • Gjennom en rekke tildelinger over flere år har UiB og Haukeland fått midler til utstyr i verdensklasse, eksempelvis på PET-senteret, som i april 2019 nyåpnet med avansert visualiseringsutstyr. Det har stor verdi innen kreftdiagnostisering og for undersøkelser av hjernen.
  • Med støtte fra TMS, har UiB etablert DIGSSCORE, en digital kjernefasilitet bestående av Norsk medborgerpanel og Medborgerlaben. Norsk medborgerpanel er den første heldigitale infrastrukturen for spørreundersøkelser i norsk forskning, og en rekke forskere i Norge og internasjonalt bruker data fra medborgerpanelet i sin forskning. I tillegg setter DIGSSCORE ofte dagsorden, da resultater herfra er mye brukt i samfunnsdebatten gjennom nasjonale medier.

- En gave som fortsetter å gi

I det Trond Mohn stiftelse passerer de første 15 årene, ser daglig leder Sveinung Hole lyst på tiden fremover.

- Stiftelsen har etablert seg som en viktig aktør for fremming av forskning uten bindinger generelt, både med innretning mot Bergen og hele Norge. Behovet for kunnskap og krefter som knytter gode miljøer sammen blir ikke mindre i tiden som kommer, sier han.

- Samarbeidet med UiB har også utviklet seg meget positivt, med gjensidig respekt for hverandres roller og interesser. Vi har løpende dialog om mulige satsinger og videreutvikling av samarbeidet, sier Hole, og legger til:

- Det som er helt spesielt for oss alle, er at dette er en gave som fortsetter å gi. Stiftelsen er evigvarende med formål å støtte Universitetet i Bergen og Helse Bergen. Bergen er heldig. Og alt kommer fra Trond Mohn og familien Mohns generøsitet og respekt for forskningens betydning for å utvikle et godt og velfungerende samfunn.

- Realiserer universitetets muligheter

Også UiB-rektor Dag Rune Olsen ser frem til å fortsette det gode samarbeidet i tiden fremover. 

- Trond Mohn stiftelse har gjennom 15 år betydd mye for både Universitetet i Bergen og for samfunnet forøvrig. Forskningsmidler utover vår statlige grunnfinansiering gjør at vi kan realisere mye mer av universitetets muligheter. Vi ser med glede frem til fortsatt godt samarbeid og ny banebrytende forskning i årene som kommer, avslutter Olsen.