Hjem
Aktuelt
Samordna opptak 2020

Rekordmange søkere til UiB

UiB har i 2020 de høyeste søkertallene til grunnstudier noensinne. Med 11 660 søkere med UiB som førstevalg utgjør dette en økning på nær 12 prosent sammenlignet med fjoråret.

Studiestart UiB 2019
Søkertallene fra Samordna opptak viser at rekordmange vil studere på Universitetet i Bergen til høsten. Bildet er fra velkomstseremonien på Muséplass i 2019.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Tallene ved UiB øker dermed mer enn de nasjonale tallene, som går opp med rundt 9 prosent. Totalt har rundt 151 000 personer søkt høyere utdanning, viser tall fra Samordna opptak.

Ved UiB er det særlig IKT-, økonomi- og realfag som har den største økningen i søkertall. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en oppgang på hele 43,6 prosent sammenlignet med fjoråret. Mediefag og pedagogiske fag har også en god økning, mens for lektorutdanningene og enkelte av helsefagene er det en liten nedgang i antall søkere. Rettsvitenskap (juss) er studiet med flest søkere ved UiB. Her utgjør 1968 søkere en oppgang på i overkant av 6 prosent fra i fjor.

Klimafag i vinden

Klima, energiomstilling og bærekraft er et viktig satsingsområde for UiB. Økt menneskelig aktivitet, klimaendringer og sosial ulikhet har skapt samfunnsutfordringer som er krevende å håndtere.

- Disse utfordringene fordrer samarbeid og en ny type utdanning. Derfor er det ekstra gledelig at mange av fremtidens studenter har søkt seg til de ulike klima- og bærekraftrelaterte studieprogrammene ved UiB. Dette er utdanninger hvor studentene kan jobbe med viktige spørsmål knyttet til klima, miljø og energiressurser som er viktig for både den norske og globale samfunnsutviklingen, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

Studieprogram som bachelor i geovitenskap, sivilingeniør i energi og bachelor- og master i biologi, samt master i Geographies of Sustainable Development og ulike program i samfunnsøkonomi opplever alle en solid økning i søkertallene.

Digital dugnad

Koronasituasjonen har gitt store deler av samfunnet et digitalt krasjkurs. Hele verden har fått erfare betydningen av god kommunikasjonsteknologi og trygge tjenester på internett.

Gjennom flere år har UiB bygget opp ledende miljø innen informatikk og datasikkerhet, informasjonsvitenskap, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og kognitiv vitenskap. Disse programmene har jevnt over gode søkertall.

- På vårt nye årstudium i informatikk har vi fått 184 førstevalgsøkere til knappe 10 studieplasser. Her har vi søkt om ekstra studieplasser. Vi jobber vi også med å få på plass en nettversjon av et begynneremne i programmering som er rettet mot permitterte og arbeidsledige, forteller Samdal og peker på at studier i informatikk kan være en god måte å supplere utdanningen og gjøre seg selv mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

- I Media City Bergen (MCB) har UiB et godt samarbeid med ledende medie- og teknologibedrifter som utvikler gode kommunikasjonsløsninger. MCB vant nylig merket European Gold Label for beste klynge, og studiene i klyngen har vært populære siden oppstarten, noe vi også ser igjen med ytterligere søkervekst i år.

bachelorprogrammet i journalistikk er det i år så mange som 8,9 søkere per studieplass, tett fulgt at bachelorprogram i TV-produksjon med 8,6 søkere per studieplass. Ved masterprogrammet i undersøkende journalistikk har søkertallet økt med nær 70 prosent.

Koronaeffekt?

Søknadsfristen for å søke høyere utdanning gikk ut 15. april, og i forkant var det knyttet spenning til hvordan koronasituasjonen ville påvirke søkertallene.

- Kan man se en koronaeffekt på årets søkertall?

- Som ved økonomiske kriser tidligere, så ser vi også nå en økning i søkertallene til høyere utdanning. Vi ser blant annet at det er en særdeles stor søkervekst til årsstudier sammenlignet med fjoråret. I tillegg ser vi at det er søkere i aldersgruppen 19-21 år som i større grad enn tidligere har søkt årsstudier, sier Samdal.

Hun viser også til at antallet søkere særlig steg de siste tre dagene før fristen gikk ut, samtidig som aktiviteten på UiBs studieprogramsider på nett økte.

- Dette kan være en effekt av koronakrisen. Vi ser også en svak økning i søkere fra Vestlandet, og noen færre søkere fra Østlandet. Det kan hende at en del unge tenker det kan være bedre å studere lokalt enn for eksempel reise ut i verden eller søke jobb slik situasjonen er nå.

Studiebyen Bergen

Ser man det samlede studietilbudet under ett, viser søkertallene at Bergen er en attraktiv studieby. Bergen er blant de studiebyene i landet som øker mest, i godt selskap med Tromsø, Fredrikstad og Ås.

- Vi har mye å by på i Bergen, og ved Universitetet i Bergen. Koronakrisen har vist oss at vi tilbyr studieprogram og undervisning av høy kvalitet, også i digitale kanaler. Våre studenter og ansatte har bidratt i den digitale dugnaden i krevende tider, og vist at vi jobber godt med digitale løsninger, konkluderer Samdal.

Nå planlegger ledelsen og de ansatte for høstens studiestart som trolig vil bli annerledes enn tidligere år.

- Vi ser frem til å ønske studentene velkommen til fysisk undervisning i Bergen fra høsten av. Vi planlegger for en kombinasjon av undervisning i mindre grupper på campus og digital forberedelse før undervisning. Størrelsen på gruppene vil bestemmes av de til enhver tid gjeldende anbefalinger for smittevern.