Hjem
UiB Bærekraft
Klimafondet

Søk stipend for å skrive grønn masteroppgave

Gjennom Klimafondet ved UiB kan studenter ved alle fakulteter søke om stipendet Grønn master, en insentivordning for masteroppgaver med fokus på klima, miljø og bærekraft.

Illustrasjonsbilde av studenter på campus.
Nå kan studenter på alle fakulteter ved UiB søke om stipend for å skrive masteroppgaver med fokus på bærekraft, klima og miljø. Illustrasjonsfoto.
Foto/ill.:
Eivind Senneset for UiB

Hovedinnhold

I tillegg til å ha som mål å redusere egne utslipp, er Universitetet i Bergen opptatt av bærekraft i utdanningen. 

I den forbindelse har styringsgruppa ved Klimanøytralt UiB fra 2023 innført ordningen «Grønn master», en insentivordning som vil motivere studenter til å skrive masteroppgaver med fokus på bærekraft, klima og miljø. Dette kan være oppgaver innenfor alle fagdisipliner på UiB.

Studenter ved UiB kan søke om 10 000 kr hver som blir finansiert av UiBs klimafond. Målet med ordningen er å motivere studenter til å skrive masteroppgaver som kan bidra til det grønne skiftet.

Søknadene sendes inn i forbindelse med søknadsfristen for klimafondet, som er to ganger i året. Første søknadsfrist var 13. mars. Neste søknadsfrist vil snart bli annonsert.

Kriterier:

  • Masteroppgaven må ha hovedfokus på klima, miljø og/eller bærekraft.  
  • Problemstillingen må være knyttet til minst ett av FNs 17 bærekraftsmål, og bærekraftsmål knyttet til klima- og miljø (6, 13, 14 og 15) vil bli prioritert. Hvilke bærekraftsmål og på hvilken måte oppgaven er knyttet til disse må spesifiseres i søknaden.   
  • Søknaden må inneholde en fullstendig og godkjent skisse til masteroppgaven, inkludert navn på veileder. 
  • Den ferdige masteroppgaven må i likhet med skissen oppfylle kriteriene, og denne leveres som rapport til klimafondet når oppgaven er ferdig og innlevert. 
  • Masteroppgaven må gjennomføres ved Universitetet i Bergen.  

Søknaden sendes til klima2030@uib.no

 

Tilknyttet innhold