Hjem
UiB Bærekraft
Bærekraftig UiB

Sykkeluniversitetet UiB

Her finner du oversikt over UiBs tilbud til syklister, inkludert trygg sykkelparkering på universitetsområdene.

Hovedinnhold

UiB ønsker å gi ansatte og studenter gode muligheter for å sykle til og fra universitetet. Vi har derfor satset på trygg sykkelparkering og gode garderobefasiliteter flere steder på campus. 

De ansattes reisevaner er en viktig del av universitetets arbeid for å bli klimanøytrale, og vi oppfordrer våre ansatte til å benytte sykkel fremfor bil om mulig.

Trygge plasser

Til sammen har UiB over 600 trygge sykkelparkingsplasser. Dette er plasser under tak som krever korttilgang ved UiB. I tillegg til de trygge plassene finnes det ca. 800 plasser i utvendig sykkelstativ på campus.

Se også kart over sykkelparking ved UiB.

 • HF-bygget (Sydnesplassen 7)
  Sykkelhuset ved HF-bygget har ca. 80 plasser.
  Tilhørende garderober innerst i skolegården på Sydneshaugen skole.

 • Ulrike Pihls hus (Professor Keysers gate 1)
  Det er etablert to sykkelhus med rundt 170 plasser.
  Tilhørende garderobe med inngang vis a vis nederste sykkelskur.

 • Christies gate 12
  33 plasser i sykkelhus.
  Dusjer og garderobe vil bli åpnet i løpet av 2023.

 • Villaveien 1
  8 plasser i sykkelhus i kjelleren forbeholdt ansatte på UiB. 

 • Realfagbygget (Allégaten 41)
  I sykkelburet i garasjen er det 57.
  Garderobe i samme plan som sykkelparkering.

 • Fysikkbygget (Allégaten 55)
  Sykkelhuset i Fysikkbygget har 155 plasser.

 • "Juss 2" (Jekteviksbakken 31)
  Her finner du 57 trygge sykkelparkeringsplasser i garasjen (foreløpig kun for ansatte).

 • Nye Odontologibygget (Årstadveien 19)
  Trygg sykkelparkering i garasjen, 56 plasser.
  Tilhørende garderober i underetasjen.

 • Alrek Helseklynge (Årstadveien 17)
  Trygg sykkelparkering i egen sykkelkjeller med ca. 50 plasser.

 • Marineholmen (Thormøhlensgate 55)
  For ansatte og studenter på Marineholmen finnes det trygg sykkelparkering fra Marineholmen Drift (krever betalt abonnement).
  Garderobe i underetasjen.

 • Nygårdsgaten 5
  Innvendig sykkelparkering med inngang fra Nygårdsgaten (søndre inngang ved hjørnet til Herman Foss gt.) 100 plasser.
  Trapp fra sykkelgarasjen til garderobeanlegg (kun for ansatte).

 • Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28
  Sykkelhus vis a vis hovedinngang på oversiden av bygget. 25 plasser.

 • BBB, Jonas Liesvei 19
  Sykkelhus i Parkeringshus (opp fra garasjen i sentralblokken ved UiBs parkeringsplasser) 44 plasser.

Andre steder

I enkelte bygninger finnes trygg sykkelparkering som ikke er åpen for andre enn dem som jobber i bygget. Kontakt ditt arbeidssted for informasjon.

Garderober/dusj

Vi arbeider kontinuerlig for å sørge for gode garderobefasiliteter for UiB-syklister. Kontakt ditt arbeidssted for informasjon om, og tilgang til, dusj og garderobefasiliteter.