Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Phd. Midtveisevaluering

Atabak M. Azad

"Mercury and selenium in wild fish species from North East Atlantic Ocean"

Veil:

Amund Måge, Sylvia Frantzen, Lise Madsen

Evalueringspanel:

Professor II Kristin Hamre (leder) 

Førsteamanuensis Odd Andre Karlsen

 

Alle interesserte er velkommen