Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny mastergrad

Masterpresentasjon Inga Rullestad: Parasites Found in Pink Salmon (Oncorhynchus gorbuscha) Caught in the Feeding Areas in the Norwegian Sea

Hovedinnhold

Vi har gleden av å invitere til mastereksamen for Inga Rullestad den 14. juni 2021

Oppgavens tittel

Parasites Found in Pink Salmon (Oncorhynchus gorbuscha) Caught in the Feeding Areas in the Norwegian Sea

 

Veiledere

Egil Karlsbakk hovedveileder, UiB

 

Eksamenskommisjonen

Ekstern sensor: Stein Mortensen (HI)

Intern sensor: Sigurd Olav Handeland

 

Presentasjonen er åpen for publikum, men merk at seminarrommet som følge av smittevernsrestriksjoner har begrenset publikumskapasitet.  Det blir ikke sluppet inn publikum ut over det maksimale tillatte antallet personer i rommet.

Velkommen!