Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ph.d. midtveisevaluering

Midtveispresentasjon av doktorgradsprosjekt, Signe Svensson

Polychaetes as a mitigation approach for management of salmonid organic co-product by development of benthic IMTA

Posteroppslag om presentasjonen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Signe Svensson presenterer onsdag 14. desember status for sitt doktorgradsprosjekt med arbeidstittel:

Polychaetes as a mitigation approach for management of salmonid organic co-product by development of benthic IMTA

Presentasjonen er en del av den obligatoriske midtveisevalueringen av doktorgradsprosjektet.

Velkommen!

Veiledere

Erik-Jan Lock, Institutt for biovitenskap

Harald Sveier, Lerøy Seafood group

Henrice Maria Jansen, Havforskningsinstituttet

Tore Strohmeier, Havforskningsinstituttet

 

Evalueringspanel

Professor II Bjørn Tore Lunestad, Havforskningsinstituttet

Førsteamanuensis Tom Ole Nilsen, Institutt for biovitenskap