Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Faggrupper

Faggruppe Fiskeri- og marinbiologi

Vi forsker på og underviser om organismer, deres rolle og tilpasninger i det marine miljø fra kystsone til dyphav. Vi har det faglige ansvaret for studieretningen i Marinbiologi, fiskeribiologi og forvaltning.

Hovedinnhold

Vi forsker på og underviser om organismer, deres rolle og tilpasninger i det marine miljø fra kystsone til dyphav. Vår forskning, undervisning og oppgaveveiledning dekker laboratorie- og feltstudier samt mer teoretiske og kvantitative fagområder innen overordnete tema som naturmangfold og biodiversitet, økologiske interaksjoner og bærekraftig høsting av biologiske ressurser. Sentralt står koblingen til miljø, klima og menneskelig påvirkning.

Vi har det faglige ansvaret for undervisningen i studieretningen Marinbiologi, fiskeribiologi og forvaltning.