Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Disputasdato

Disputas : Peng Yin

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Decoding Springtime Oxidation in Postsmolt Atlantic Salmon: Implications for Redox Signaling and Growth"

Opponenter:

  1. Professor David Hazlerigg, UiT-The Arctic University of Norway
  2. Forsker Stephanie Fontagne-Dicharry, French National Research Institute for Agriculture

Leder av komiteen

Professor Sigurd Stefansson

Disputasleder

Instituttleder Ørjan Totland

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

 

Åpent for alle interesserte.