Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
HMS-brannvern

BRANNBOK FOR INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP

Hovedinnhold

Innledning og generelle opplysninger

Denne brannboken er utarbeidet for å gi en oversiktlig dokumentasjon som tilfredsstiller forskriftene og UiB sine retningslinjer for brannvern med hensyn på brukeransvaret.

GENERELLE BRANVERNOPPLYSNINGER

Institutt for Biovitenskap (BIO) består av 6 Faggrupper med til sammen over 260 ansatte og 600 studenter. Det er store variasjoner i hvilke oppgaver som utføres i de forskjellige faggruppene

Faggruppene er lokalisert i:

Thormøhlensgate 55 (TM55), BIO-blokken 1.,3.,4. 5.etg

Thormøhlensgate 53, A-blokken (TM53A), B-blokken (TM53B).

Bygningsmassen som denne brannboken gjelder for består av flere laboratoriebygg hvor Universitetet i Bergen står som eiere og hvor de arealene brannboken gjelder for brukes av Universitetet i Bergen, Institutt for Biovitenskap.

I tillegg har instituttet en feltstasjon - Marinbiologisk stasjon (MBS), Espelandsveien 232  

Det er utarbeidet en egen brannbok for MBS: Brannboken MBS

BRANNVERNORGANISASJONEN FOR BIO (brukerrepresentant og plassansvarlig)

ORDEN

Det skal være generell god orden og renhold i alle rom. Dette kan forhindre at en brann oppstår i bygget.

Brennbare materialer skal ikke lagres unødvendig i bygget eller inntil bygget på utsiden.

Rømnigsveiene skal til enhver tid være fri for gjenstander/brennbare materialer som kan hindre effektiv evakuering i en brannsituasjon.

 

BRANNVESEN

Byggene ligger nær hovedbrannstasjonen i sentrum med brannvesen som er godt utstyrt med kasernert mannskap og god vognpark. Kjøretid 5min.

Brann alarm går internt og til EiA Drift Område 3. Etter 5 minutter til brannstasjonen.

I tillegg har BIO feltstasjon på Espegrend som har egen brannbok, se lenke i høyre kolonne.