Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
HMS-brannvern

Ved brann og brannalarm ved BIO

Hovedinnhold

I tilfelle brann, må du opptre RASKT, RIKTIG, ROLIG

Videre skal du VARSLE – REDDE – SLOKKE

Utløs brannalarmen med en manuell brannmelder, dersom alarmen ikke allerede er startet automatisk.

Ringe brannvesenet på telefon 110 og opplyse om

 • Hvem som ringer
 • Hva som har skjedd
 • Hvor det brenner

Forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.

Lukk alle dører og vinduer for å forhindre at brannen og røyken sprer seg i bygningen. Ikke utsett deg selv for fare, evakuer bygget via nærmeste nødutgang, ikke bruk heisen. Oppmøte ved samlingsplassen propellen.

Følg instruksene til plassansvarlig (person med gul vest).

PROSEDYRER VED BRANNALARM

Når brannalarmen utløses, må alle umiddelbart forlate bygningen via nærmeste rømningsvei og møte på angitt samlingsplass ved propellen. Bygningen skal evakueres så fort som mulig og være tømt i løpet av 5 minutter.

Plassansvarlige bærer en gul vest  og sørgerfor at alle kommer ut. Med mindre det er fare for egen sikkerhet skal plassansvarlig sjekke alle rom i sitt område og påse at alle går ut. Plassansvarlige melder fra til Brukerrepresentant for brann (person med orange vest) når alle er kommet ut.

Dersom du ser at den gule vesten henger i korridoren ved evakuering, og du vet at plassansvarlig for brann ikke er til stede, så skal du påta deg rollen som plassansvarlig og sørge for at alle evakuerer området. Dette ansvaret deles av alle personer med tilhørighet på området.

Arbeidsinstruksene for plassansvarlige er beskrevet på HMS-portalen

Brukerrepresentant for brann går raskt ned til branntavlen som er plassert ved inngangen og møter driftpersonell og orienterer seg om hvilken alarm som er utløst. Brukerrepresentanten kontakter brannvesenet om det ikke er gjort.

Brukerrepresentant for brann har oransje vest og vil gi beskjed om og når det er klart for å gå inn igjen i bygningen.

Utfyllende informasjon om arbeidsoppgavene til brukerrepresentanten for brann er beskrevet på HMS-portalen.

STEDFORTREDER FOR BRUKKERPRESENTANT FOR BRANN

I A-B-blokken er det to oransje vester som henger ved branntavlen i vestibylen. For Bio-blokken henger det kun en vest.

Dersom Brukerrepresentant for Brann ikke er tilstede, den oransje vesten ikke er i bruk, må første plassansvarlige som kommer ned for å melde fra om at deres område er evakuert, ta på seg den oransje vesten og fungere som Brukerrepresentant og utføre følgende arbeidsoppgaver:.

 • Ta imot tilbakemeldinger fra plassansvarlige etter hvert som etasjene evakueres. Liste over plassansvarlige ligger i lommen på vesten.
 • Sammen med de andre plassansvarlige, sørge for at alle trekker bort til samlingspunktet, propellen.
 • Kommunisere med brannvesen og vekter
 • Informere plassansvarlige og de evakuerte om situasjonen
 • Gi beskjed til de evakuerte om og når det er klart til å gå inn igjen i bygningen

EVAKUERING AV PERSONER MED BEVEGELSESHEMMING

Dersom personen ikke kan gå i trapper må man ved en evakuering:

 • Ta personen ut i trapperommet, som er den tryggeste plassen ved brann. Plassansvarlige må selv være behjelpelig eller påse at den funksjonshemmete hjelpes ut i trappegang, og at brukerrepresentanten varsles om behov for hjelp til å få den bevegelseshemmede ut.
 • Brukerrepresentant for brann melder vider til Vekter, vakttelefon 55 58 80 81, som har bærestol i bilen eller til Brannvesenet som vil kunne ta seg inn i bygget og ta personen ut.
 • Dersom situasjonen tilsier at evakuering ikke er nødvendig trenger man ikke ta ut personen.
 • Eksempel på en slik situasjon: øvelse eller dersom brannen eller hendelsen er lokalisert og vurdert slik at det ikke er nødvendig å evakuere personen. Vurdering gjøres i samarbeid med en eller flere av disse, plassansvarlig, brukerrepresentant, vekter og brannvesen.
 • Meld alltid fra til Brukerrepresentant for Brann.

Dersom en person med bevegelsesproblemer har fast arbeidsplass i bygget må det vurderes om det skal gå til anskaffelse av en bærestol som plasseres sentralt i bygget.