Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Disputasdato

Disputas : Thomas Stevenson

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Stress Granule Condensates and the Senescent Cellular Landscape "

Opponenter:

  1. Professor Adam Benham, University of Durham, United Kingdom
  2. Førsteamanuensis Gro Vatne Røsland, Western Norway University of Applied Sciences, Norway

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Aurélia E Lewis

Disputasleder

Instituttleder Ørjan Totland

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.

Åpent for alle interesserte.