Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Hva jobber molekylærbiologer med?

Hva jobber molekylærbiologer med?

Molekylærbiologi er ikke en smalsporet jernbane, men et spennende og anvendelig fag som kan åpne dører i mange ulike retninger!

Student looking in a microscope
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Molekylærbiologi

Som molekylærbiolog får du en fagutdannelse som kan brukes alle steder der en arbeider med levende organismer – enten det er bakterier, dyr, planter eller mennesker. 

Molekylærbiologi brukes i stadig flere områder i samfunnet.  Rettsvitenskap er et slikt nytt felt, der en nå rutinemessig analyserer DNA i straffesaker. Molekylærbiologisk teknologi utvikler seg raskt, så hvis du er interessert i å arbeide med avansert teknologi, er det mange muligheter.  

Mange molekylærbiologer jobber med forskning og undervisning - ved universiteter og høyskoler, eller ved store sykehus.  På de samme stedene vil mange molekylærbiologer også jobbe som ingeniører.  Bedrifter innen matforskning, oljeindustri, marin forskning, kosmetisk industri og bioteknologi trenger molekylærbiologer.  I bioteknologiske bedrifter brukes levende organismer til å lage nyttige produkter – for eksempel antibiotika.  Farmasøytisk industri som produserer medikamenter eller utstyr for diagnose eller behandling av sykdommer er også en viktig arbeidsplass. 

Utdanning i molekylærbiologi gir en solid skolering i vitenskapelig og kritisk tankegang og ferdigheter i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av eksperimenter. Molekylærbiologer får derfor kompetanse innen forskningsbasert problemløsning og er ettertraktet som konsulenter og rådgivere innen både næringsliv og offentlig forvaltning.

Eksempler på hvor noen av våre tidligere studenter jobber:

 • Forskningsassistent og ingeniør ved ulike forskningsinstitusjoner, universitet og universitetssykehus.
 • Stipendiat ved universitet og universitetssykehus, både i inn– og utland. Stipendiatstillingen fører til doktorgrad og videre forskningskarriere.
 • Forskning innen medisinsk genetikk, endokrinologi, virologi, immunologi, kreft, diabetes, nevrologiske sjukdommer, utviklingsgenetikk og molekylærbiologisk grunnforskning ved alle store sykehus, alle universiteter i Norge, Havforskningsinstituttet, International Centre for Marine Molecular Biology (SARS), Nasjonalt institutt for ernærings– og sjømatforskning (NIFES), International Research Institute of Stavanger (IRIS) med fler.

Andre arbeider i privat virksomhet eller jobber i offentlig sektor med andre oppgaver enn forskning, for eksempel:

 • Produktutvikler innen medisinsk, bioteknologisk, farmasøytisk og kosmetisk industri.
 • Lærer i biologi, kjemi og/eller naturfag i videregående skole.
 • DNA-tekniker i naturforvaltning, f.eks. kartlegging av norske rovdyrstammer.
 • Ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet (HMS) innen oljeindustri.
 • Konsulent/rådgiver ved universitet, Kunnskapsdepartementet, Kreftforeningen.
 • Selger for kjemikalie- og farmasøytiske firma.
 • Rådgiver i miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland.
 • Ulike stillinger innen oljeindustrien: Statoil, Halliburton, Nalco, VisuRay AS, og andre underleverandører.