Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Karriere: biologi

Livet under vannoverflaten

Sigfrid Vatle Tangen har studert marinbiologi og ser på interaksjonen mellom koraller og oppdrett.

Hovedinnhold

Jeg har alltid arbeidet mye ved siden av studiene, og det angrer jeg ikke på. Jeg hadde også et friår mellom bachelor og masteren.

Navn: Sigfrid Vatle Tangen

Nåværende jobb: Trainee i Kom Trainee

Utdanning: Bachelor i havbruksbiologi og Master i marinbiologi, marin biodiversitet

Hva gjør du nå?
Jeg arbeider som trainee i Kom Trainee i Kristiansund. Stillingen varer i 2 år, og innen den tid skal jeg jobbe for 3 ulike modulbedrifter, 8 måneder i hver bedrift. Nå arbeider jeg hos Møreforsking og så skal jeg videre til Lerøy Hydrotech og til slutt blir det Møre og Romsdal fylkeskommune. For tiden arbeider jeg med et prosjekt sammen med Lerøy Hydrotech, og så er det aktuelt å starte et annet prosjekt med min siste modulbedrift, Møre og Romsdal fylkeskommune. Jeg føler meg veldig heldig som får arbeide på denne måten, for da blir jeg godt kjent med de ulike modulbedriftene og så kan jeg også legge føringen for hva jeg kan arbeide med etter tiden i Møreforsking. I tillegg til den vanlige arbeidshverdagen deltar vi traineer på en rekke ulike kurs i regi av Kom Trainee. Det at vi får arbeide innen tre ulike bedrifter på to år ser jeg på som en stor fordel. På den måten blir får jeg et større kontaktnett og så blir jeg også mer bevist på hvilke arbeidsoppgaver og metoder jeg trives best i. Jeg er svært fornøyd med stillingen som trainee, og anbefaler det på det sterkeste. 

Hva er du mest fornøyd med i jobben din?
Jeg begynte å arbeide for Møreforsking 01.09.2011 og trives svært godt, både med arbeidsoppgaver og kollegaer. Arbeidet her er både spennende og krevende. Oppgavene er svært variert, og man må helst være litt som en «potet», dvs. kunne en god del om det meste. Jeg får være med på ulike konferanser og føler nå at jeg har et mye bedre innblikk i ulike næringsaktører innen havbruk, og ikke minst begynner jeg å få et større kontaktnett innen ulike deler av næringen. Jeg får også være med på ulike prosjekter, enten hele eller deler av prosjektet. Prosjektarbeidet går på alt i fra initiering av prosjektet, søking av midler, og å gjennomføre og rapportere prosjektet. Det kan være utfordrende å skrive rapporter på en faglig og enkel måte. Essensen her er formidling, hvis man ikke får formidlet budskapet på en skikkelig måte faller hele arbeidet sammen. 

Hvilken relevans har det du lært ved BIO og UiB for deg i den jobben du har nå?
Akkurat nå arbeider jeg med et forprosjekt som går på interaksjonen mellom koraller og oppdrett. Prosjektet partnerne er Møreforsking og Lerøy Hydrotech, og så samarbeider vi også tett med Fylkesmannen i Møre og Romsdal. På masteroppgaven arbeidet jeg med svamper, og større områder med svamper og koraller har tilnærmet lik økologisk funksjon. Jeg drar også godt nytte av arbeidet rundt selve skrivingen av masteroppgaven, som det å hente inn informasjon, vurdere viktigheten av innholdet og legge det frem på en fornuftig måte.

Har du tips/råd til de som studerer nå utfra dine erfaringer?
Under studiene var jeg i en «student-boble» og tenkte ærlig talt ikke så mye på hva jeg ville arbeide med etter studiene. Hvis jeg kan gi noen tips er det å så tidlig som mulig bli klar over hva du ønsker å arbeide innen og så ta fag som passer for den retningen. I bunn og grunn er jeg veldig fornøyd med fagene og utdanningsretningen jeg har tatt, men det er noen fag som hadde vært mer nyttig. Jeg har alltid arbeidet mye ved siden av studiene, og det angrer jeg ikke på. Jeg har arbeidet mange år som dyrepasser på Akvariet i Bergen, og det er en god erfaring å ta med videre. Jeg hadde også et friår mellom bachelor og masteren. Det er absolutt å anbefale! I friåret drog jeg bl.a. på backpacking rundt omkring i Australia. For min del er jeg veldig glad for at jeg gjorde dette mellom studiene. På den måten fikk jeg mer energi til å studere etterpå og så var jeg klar for arbeidslivet da jeg var ferdig med masteren. Og så var det utrolig gøy! Det viktigste tipset jeg kan komme med er: IKKE vent for lenge med å søke på jobb! Hvis du planlegger å begynne å arbeide til sommeren, er det nå (januar/februar) du bør søke etter jobb. Mange studenter går i den fellen at de ikke søker jobb før etter at de er ferdig med studiene. Og tilpass søknader og CV til den stillingen du søker på. Jeg tok kontakt med Karrieresenteret og fikk gode tilbakemeldinger på CV, to ulike søknader jeg hadde skrevet og tips om hvor jeg kunne søke på jobb. Jeg var også med på Tekna sitt kurs om søknadsskriving, og det var veldig nyttig. Jeg søkte bare på en jobb og da brukt jeg en god del tid på å lage CV og søknad som passet for denne stillingen, og det fikk jeg mye igjen for.

Hvilke minner har du fra studietida på BIO?
Jeg har studert mine 5 år i Bergen og er veldig fornøyd med det! Jeg er i fra Bergen, så jeg har mange venner utenfor «studentmiljøet» og så har jeg fått mange gode venner via studiene. Det sosiale er utrolig viktig, og det var det som holdt koken oppe under harde perioder i studiene.

Hva skrev du masteroppgave om?
Masteroppgaven min heter «A taxonomic inventory of Demospongiae occurring at abyssal depths on an arctic seamount, the Schulz Massive». Oppgaven gikk ut på å identifisere og beskrive svamper, innen klasse Demospongiae (kisel og hornsvamper). Individene var hentet fra abyssale dyp (> 2000 m) fra sjøfjellet Schulz Massive. Oppgaven var svært spennende og veldig utfordrende. Artene ble identifisert ved hjelp av morfologiske metoder. Mange av artene var kun beskrevet en gang tidligere, beskrivelsene var gjerne 100-200 år gamle, og kvaliteten og språket varierte veldig. Alt i alt identifiserte jeg 21 arter, flere av disse representerer trolig nye arter og mange er ikke tidligere blitt identifisert fra Norskehavet. Jeg hadde nærmest null kunnskap om svamper før jeg begynte på oppgaven, så læringskurven har absolutt vokst. Fremdeles er det mye jeg ikke kan, men slik er det vell for alle fagområder. Dess mer en lærer, dess mer lurer en på.