Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

På MBIs julefest ble årets pris for beste vitenskapelige artikkel tildelt Nathalie Reuter og hennes gruppe.
På årets HMS-seminar for MatNat Fakultetet ble MBI tildelt årets HMS-pris for vårt HMS-system knyttet til mottak av nye medarbeidere og masterstudenter.
Miljøprøvebanken er eit framtidsretta arkiv med miljøprøvar frå norsk natur og eit viktig viktig verkty i den nasjonale og internasjonale kampen mot miljøgifter.
Christian Dölle og Mathias Ziegler har, sammen med sine kolleger i Firenze, skrevet en flott oversiktsartikkel om NAD-metabolismens betydning for kreft i Nature Reviews Cancer
Er bruken av sprøytemiddel for å hindre skadedyr og sopp på avlingar utelukkande eit positivt tiltak? Kan me vera sikre på at restar av sprøytemiddel ikkje er skadelege for menneske? 27. september 2012 arrangerte Bioteknologinemda eit ope møte om sprøytemiddel.
Gry Aletta Bjørlykke disputerer fredag 5. oktober for PhD-graden med avhandlingen: ”Sedation and slaughter of Atlantic salmon (Salmo salar, L.) with carbon monoxide, and a possible regulatory role of neuroglobin
Naouel Gharbi disputerer fredag 5. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Transgenic and mutant analysis of genes associated with zebrafish eye development».
Året 2011 representerte på mange måter en milepæl for Senter for geobiologi.
Professor John Birks ble nylig hedret for sin fremragende innsats gjennom en lang vitenskapelig karriere med Lifetime Achievement Award fra International Paleolimnology Association.
Stadig flere i den vestlige verden rammes av metabolsk syndrom. Hvordan kan vi forklare dette? Les mer på: http://www.forskning.no/artikler/2012/juni/324686
Frå og med hausten 2012 har alle marinbiologiske og mikrobiologiske emne ved BIO som har hatt MAR- og MIK-kode fått ein ny BIO-kode.
Professor Peter Emil Kaland ved Institutt for biologi - en allsidig forsker, formidler og samfunnsaktør - ble mandag 23. april slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Sentralt i begrunnelsen for utmerkelsen står hans tverrfaglige årelange arbeid med kulturlandskap, da særlig de vestnorske kystlyngheiene, og opprettelsen av Lyngheisenteret. Hans arbeid har hatt stor samfunnsmessig... Les mer
Tirsdag 20. mars ble oppstarten av Thomas Arnesens fireårige prosjekt finansiert av Bergen forskningsstiftelse (BFS) og Universitetet i Bergen, markert ved en tilstelning ved Molekylærbiologisk institutt.
Direktør ved Universitetsmuseet i Bergen, Christoffer Schander er død, etter et kort sykeleie. Han ble bare 51 år gammel.
Studerer du ved instituttet for biologi og lurer du på hva du skal bli etter endte studier? Linjeforeningen for fiskehelse og havbruksbiologi (LFFH), Biologisk fagutvalg (BFU), Naturviterne og STIM (fagutvalg for masterstudentene) arrangerer karrieredag 16. februar på Høyteknologisenteret fra klokken 10:00 til 16:00!

Sider