Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Vitenskapelig ansatte ved Institutt for biovitenskap (BIO)

Jessica Tengvalls bilde

Jessica Tengvall

Stipendiat, Working on stock assessment and natural mortality

Institutt for biovitenskap (BIO)

  • +47 408 55 785

Jessica.Tengvall@uib.no

Gaute Velles bilde
Joana R Xaviers bilde

Joana R Xavier

Førsteamanuensis, SponGES scientific manager

Institutt for biovitenskap (BIO)

  • +47 452 62 243

Joana.Xavier@uib.no

Lise Øvreåss bilde

Lise Øvreås

Professor, Geomikrobiologi

Institutt for biovitenskap (BIO)

  • +47 55 58 26 75
  • +47 992 36 392

Lise.Ovreas@uib.no

Sider