Home
Department of Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskning

Lansering av BFS-finansiert prosjekt

Fredag 30.9. ble prosjektet European Cities as Actors in Climate and Energy Transformation offisielt åpnet gjennom en markering på Kafé Muntlig på Studentsenteret.

SpaceLab
Forskergruppen SpaceLab ved Institutt for geografi: Tarje I. Wanvik, Jakob Grandin, Kristin Edith Abrahamsen Kjærås, Håvard Haarstad, Karin Lillevold og Stina Ellefseth Oseland.

Main content

Rundt 50 kolleger og samarbeidspartnere møtte opp for å få høre mer om prosjektet og feire tildelingen. Prosjektet er finansiert av Bergen Forskningsstiftelses rekrutteringsprogram som har blitt tildelt forsker Håvard Haarstad.

Haarstad presenterte prosjektet og forskningsgruppen SpaceLab (Spaces of Climate and Energy Laboratory), som prosjektet springer ut i fra. SpaceLab er en forskningsgruppe som samarbeider om forskning på klima, energi og samfunn, i et geografisk perspektiv. Gruppen består i tillegg til Haarstad av stipendiatene Tarje Iversen Wanvik, Stina Ellevseth Oseland, Kristin Kjærås, Jakob Grandin, og vitenskapelig assistent Karin Lillevold.

Prosjektet skal se på hvordan byer samarbeider om klima- og energiomstillingstiltak, og hvordan tiltak implementeres i byer. Måten byer bygges og planlegges på er avgjørende for om og hvordan vi klarer å håndtere klimaproblemene. Ved tildelingen fra BFS får denne gruppen tilført to doktorgradsstipendiater og to postdoktorstillinger. Finansieringen fra BFS er på omtrent 10 millioner, og denne summen matches med samme sum fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Haarstad uttrykte stor takknemlighet til BFS for anerkjennelsen, og det å bli gitt muligheten til å satse videre på denne forskningen.

Lykkeønskninger ble også gitt av Knut Helland, dekan ved det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Sveinung Hole, direktør i Bergens Forskningsstiftelse, og Svein Olaf Dahl, instituttleder på Institutt for geografi ved UiB. Vi ønsker Håvard Haarstad til lykke med tildelingen og ser frem til mye spennende forskning fremover!

Les også: