Home
Department of Global Public Health and Primary Care

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny forskingsprosjektet

Får millionstøtte til forskingsstudie

Forskar Miriam Hartveit leier intervensjonsstudien som skal betra samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetenesta.

Miriam Hartveit
Photo:
IGS

Målet er at fleire pasientar skal få betre og raskare behandling. Hartveit er utdanna sjukepleiar og har jobba med kvalitetsforbetring i sjukehus i nær 20 år. I 2016 disputerte ho for doktorgraden sin, og ho fekk Helse Vest sin Kvalitetspris for forskinga si. Harveit er tilsett i Helse Fonna og er knytt til Valen sjukehus og seksjon forsking og innovasjon.

No skal ho leia ein intervensjonsstudie som har fått 2,4 millionar i strategiske midlar til samhandlingsforsking frå Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger, heiter det i ei pressemelding frå Helse Fonna.

Les meir fra Kvinnheringen