Home
Climate and energy transition

News archive for Climate and energy transition

We now welcome applications to host an event as part of Day Zero at the SDG Conference Bergen, 7 February 2024.
Did you miss this seminar, where member of the Energy Commission, Liv Monica Stubholt, presented some of the central element in the commission's report? Watch it here!
Værmeldinger har alltid vært viktige for planlegging av skipsfart. I masteroppgaven sin har Fredrik Åhgren Sørum laget en ny modell som skal hjelpe å minimere drivstoffbruk for skip som leverer offshore-utstyr fra Mongstad.
Did you miss Gerard A Virgili's presentation on optimizing energy supply of a Recirculating Aquaculture Systems (RAS) to reduce the carbon footprint? Watch the presentation here!