Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Hvilke valgemner kan du velge høstsemesteret 2017?

Valgemnene som tilbys på sosiologisk institutt varierer fra semester til semester. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke valgemner du kan velge mellom høstsemesteret 2017.

Studenter

Main content

En del av spesialiseringen på bachelor i sosiologi er et obligatorisk valgemne, man kan også bruke valgemner som frie studiepoeng i bachelorgraden. Valgemnene er åpne for alle med studierett på Universitet i Bergen.

Valgemnene man kan velge på bachelornivå i høst er:

  • SOS113/ Velferd og ulikhet
  • SOS118/ Horizontal Mobility in Sociological Perspective

 

På masternivå må man velge et av tre mulige valgemner:

  • SOS320/ Velferd, ulikskap og livsløp
  • SOS321/ Migrasjon, utvikling og miljø
  • SOS322/ Arbeid, kunnskap, utdanning og økonomi