Home
Department of Social Anthropology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Masteroppgave

Sosiale ulikheter og personlig utvikling i Sør-Korea. Modernitetens utfordringer

Main content

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, høsten 2017.

Av: Marianne Schulze
Veileder: Professor Olaf H. Smedal

Denne oppgaven beskriver erfaringer gjort av menn og kvinner i 20 og 30-årene i forhold til utdanning, arbeid og familie i Seoul. I likhet med andre Øst-asiatiske land er Korea kjennetegnet av tradisjoner som gir deres moral, livssyn og ambisjoner et distinkt preg. Jeg skal i denne oppgaven diskutere samfunnets sosiale ulikheter og hvordan disse blir skapt og vedlikeholdt gjennom utdannelse. Videre skal jeg diskutere koreaneres identitet sett i forhold til tradisjonelle samfunnsstrukturer, som på flere områder hindrer en personlig utvikling gjennom det sterke fokuset på fellesskap over individualitet. I møte med globalisering og modernitet blir samfunnet introdusert for nye tanker og livssyn, som kan betraktes som motsetninger til tradisjonen. Samfunnets tilpasningsevne gjør derimot koreanerne i stand til å tenke nytt, men samtidig ta vare på deres tradisjonelle verdier. Kristendommen er et eksempel på hvordan nye impulser har hjulpet koreanere å finne tilhørighet i et samfunn i endring. Den mest synlige diskursen i Korea de siste årene har handlet om kjønn. Menn og kvinner, i sin utvikling av identitet har tatt til seg ulike ideer ved moderniteten samtidig som de har holdt på tradisjonelle verdier som kan virke motstridende. Dette skaper en kjønnskonflikt som ikke lenger bare handler om tradisjon, modernitet og begrepet om likestilling. Det kan være utfordrende på begge sider å se hva motstanderne faktisk ønsker å oppnå. Men etter hvert som den yngre generasjonen tar til seg egalitære og individualistiske verdier introdusert gjennom globalisering, vil samfunnet forandre seg sammen med generasjonsskiftet.