Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Senter

Senter for undersøkende journalistikk

Undersøkende journalistikk tilhører kjernen av nyhetsmedienes samfunnsoppdrag og legitimering, nemlig å avdekke og avsløre maktmisbruk i samfunnets institusjoner, politisk korrupsjon, økonomisk kriminalitet, overgrep fra næringsinteresser, eller andre tema av stor samfunnsmessig betydning. Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen vil styrke denne journalistikken, i en tid hvor nettopp denne typen grundig journalistikk reduseres i mange norske nyhetsorganisasjoner.

Team SUJO
Ansatte ved Senter for undersøkende journalistikk
Photo:
Zulfikat Fahmy

Main content

Senteret er det første i sitt slag i Norge, etter modell av lignende sentre i spesielt USA og Storbritannia. Dette er uavhengige og ikke-kommersielle sentrer for journalistikk etablert ved universiteter med profilert satsing på utdanning av journalister. Disse sentrene representerer en ny type samarbeid mellom akademia og nyhetsmediene.

Visjon og mål

SUJOs målsetting er å styrke den undersøkende og kritiske journalistikken i Norge. Dette skal gjøres gjennom kompetansebygging og produksjon av saker av stor samfunnsmessig betydning og ved å videreutvikle en samarbeids- og delingskultur blant norske journalister og medieorganisasjoner. Senterets viktigste oppgave er produksjon av grundig og avslørende journalistikk som skal publiseres i norske og internasjonale medier.

Senteret skal bidra til økt metodisk og etisk kompetanse, samt bidra til å videreutvikle kompetanse i historiefortelling og formidling for journalister og studenter, og slik bidra til å styrke stillingen til undersøkende journalistikk i mediene og i samfunnet. Gjennom samlokalisering av sterke regionale og nasjonale nyhetsredaksjoner, verdensledende medieteknologiselskaper og sterke forsknings- og utdanningsmiljøer innen journalistikk og informasjonsteknologi, tilbyr Media City Bergen en unik kontekst for å bygge et kraftsentrum for undersøkende journalistikk i en tid der journalistikkens samfunnskontrakt er under press.

Verktøy

Gjennom kursing og samarbeid med redaksjoner i norske og nordiske medier, er dette noe av det SUJO tilbyr:

  • Selvledelse/reportasjeledelse av et undersøkende prosjekt
  • Systematikk i et undersøkende prosjekt
  • Metodekompetanse
  • Dataanalyse
  • Etikk
  • Formidling
  • Et redaksjonelt miljø med erfarne journalister, forskere og studenter
  • Veiledning av masterstudenter i undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen (UiB)
  • Tilgang til vårt nettverk ved Media City Bergen, UiB og gjennom det internasjonale gravenettverket GIJN

Ved Senter for undersøkende journalistikk får du hjelp tilpasset ditt undersøkende prosjekt og dine kompetansebehov

SUJO kan blant annet tilby reportasjeledelse og hjelp innen metodebruk, systematikk, datastøttet journalistikk og historiefortelling. Senteret har tilgang til et nettverk av hjelpere, blant annet ved Universitetet i Bergen, våre samarbeidspartnere i Media City Bergen og GIJN (Global Investigative Journalism Network).

SUJO tilbyr også reportasjeledelse og workshops enten digitalt, fysisk i Media City Bergen eller i en redaksjon.

Senteret har ledige arbeidsplasser for korte opphold i lokalene i Media City Bergen. Hospiterende journalister blir del av et redaksjonelt miljø sammen med senterets ansatte, masterstudenter og andre hospiterende journalister.

Samarbeid

Senteret skal ha et utstrakt samarbeid med medie- og presseorganisasjoner og utdanningene i MCB og andre læresteder.