Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NYHETER | STUDENTREKRUTTERING

Kraftig vekst i søkertallene til samfunnsfag

SV-fakultetet opplever rekordstor søkning til studieprogrammer på bachelornivå med 11 prosent i forhold til fjoråret. Søkertallene til masterprogrammene på fakultetet øker med hele 14 prosent.

Studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på en forelesning.
GODE SØKERTALL: Både bachelor- og masterprogrammene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet opplever sterk søkervekst til studietilbudene fra høsten 2018. På bildet ser vi studenter på forelesning på fakultetet.
Photo:
Sandra Jecmenica

Main content

– Dette er svært gledelige tall og er et resultat av målrettet og langsiktig arbeid ved fakultetet, sier Alette Gilhus Mykkeltvedt, direktør ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVF).

Viser samfunnsfagenes relevans

Hun viser til at fakultetet de siste årene har gått gjennom sine rutiner og spesielt har jobbet for å synliggjøre samfunnsfagenes relevans overfor fremtidens studenter.

– I en tid der verden er i endring og vi står overfor mange felles utfordringer er det mange unge som ser at samfunnsfagene ikke bare er relevante for storsamfunnet, men også åpner for interessante muligheter i arbeidslivet, sier fakultetsdirektøren.

Et av fagene som har størst fremgang er bachelorprogrammet i sosiologi som viser en vekst på rundt 50 prosent. Studieprogrammet opplever en vekst fra 101 til 152 søkere i forhold til fjoråret.

– Dette viser at det å synliggjøre at våre studenter får seg spennende og høyst relevante jobber etter fullført studium gjør at vi rekrutterer bedre og bredere, mener Mykkeltvedt.

Bachelorprogrammene ved fem av fakultetets syv institutt opplever økte søkertall siden fjoråret.

Media og IKT i skuddet

I fjor ble en rekke nye studietilbud introdusert ved Media City Bergen (MCB) og også i år viser søkertallene at et fremtidsrettet tilbud innen mediefag har appell blant unge søkere.

– Vi foretok en gjennomgående gjennomgang av presentasjonen da vi opprettet de nye studieprogrammene på MCB i fjor. Dette var så vellykket at det har inspirert flere ved fakultetet til å tenke gjennom hvordan de presenterer sine studieprogrammer, sier Dag Elgesem, visedekan for utdanning og professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Han er spesielt fornøyd med at informasjonsvitenskap kan vise til hyggelige søkertall – med en vekst fra 122 til 199 søkere på bachelorprogrammet. Her viser også årsstudiet en betydelig vekst fra 74 til 129 søkere.

– Ikke minst er dette oppmuntrende med tanke på at vi i år har fått tilført 35 nye studieplasser på bachelorstudiet i informasjonsvitenskap, som en del av regjeringens satsing på IKT. Veksten i antall søkere viser da også at dette er et tilbud som det er stor etterspørsel etter, smiler visedekanen.

Vekst også på masternivå

På masternivå er fortellingen den samme. Totalt er det 898 søkere til de ulike masterprogrammene, noe som gir en samlet vekst på 126 søkere til disse.

– Vi er utrolig glade for at så mange søker seg inn på masterprogrammene våre ettersom vi har jobbet målrettet med å vise frem hvilke gode og arbeidslivsrelevante studietilbud vi har, sier Mykkeltvedt.

Det er spesielt sammenliknende politikk, sosiologi og det engelskspråklige masterprogrammet development geography som opplever sterk vekst i år. Sistnevnte en gledelig nyhet for fakultetets internasjonale satsing.