Home
UiB Learning Lab

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Om UiB læringslab

Gjennom utstrakt samarbeid og tverrfaglig kompetanse på pedagogikk og teknologi skal UiB læringslab være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning, vurdering og formidling ved UiB.

Main content

UiB læringslab ble etablert i Media City Bergen (MCB) høsten 2017.

I UiB læringslab møter du et tverrfaglig team som i samarbeid med fagmiljøene driver utviklingsarbeid knyttet til digital undervisning, vurdering og formidling. Marianne Huse er daglig leder for laben.

Aktiviteten i UiB læringslab prioriteres gjennom en styringsgruppe som ledes av prorektor for utdanning og digitalisering Pinar Heggernes

UiB læringslab har studio for både lyd og video, redigeringsrom, fleksible  undervisnings- og møtelokaler, samt kontorplasser. Ansatte ved UiB kan låne lokalene til arbeid knyttet til utvikling av undervisningen, og be om støttetjenester fra UiB læringslab.  Les mer om dette ved å følge fanene i toppmenyen.