Home
UiB Learning Lab

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Om UiB læringslab

Gjennom utstrakt samarbeid og tverrfaglig kompetanse på pedagogikk og teknologi skal UiB læringslab være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning, vurdering og formidling ved UiB.

Main content

UiB læringslab ble etablert i Media City Bergen (MCB) høsten 2017.

I UiB læringslab møter du et tverrfaglig team som i samarbeid med fagmiljøene driver utviklingsarbeid knyttet til digital undervisning, vurdering og formidling. Marianne Huse er daglig leder for laben.

Aktiviteten i UiB læringslab prioriteres gjennom en styringsgruppe som ledes av prorektor for utdanning og digitalisering Pinar Heggernes

UiB læringslab har studio for både lyd og video, redigeringsrom, fleksible  undervisnings- og møtelokaler, samt kontorplasser. Ansatte ved UiB kan låne lokalene til arbeid knyttet til utvikling av undervisningen, og be om støttetjenester fra UiB læringslab.  Les mer om dette ved å følge fanene i toppmenyen.

DIGI-prosjektet 

(Digital forståelse, kunnskap og kompetanse) koordinerer arbeidet med å levere emner som skal gi digital kompetanse til UiBs studenter og ansatte. Prosjektet ledes av seniorrådgiver Magnus Svendsen Nerheim.

Emneutvikling

Et prosjekt der UiB læringslab i samarbeid med Gruppen for universitetspedagogikk tilgjengeliggjør ressurser for emneansvarlige og andre som jobber med redesign eller nyutvikling av emner. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Cecilie Boge.

Forum for undervisningsledere

Skal etablere en arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving for undervisningsledere ved UiB. Prosjektet ledes av seniorrådgiver Kari Bjørgo Johnsen.

Viten-TV

Prosjekt i samarbeid med UiS, UiT og HVL for å etablere en plattform for formidling av digital innhold fra utdanningsinstitusjonene. Prosjektleder er Ingrid Spildo Nordhuus