Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Student

Lynpresentasjon av masteroppgaver

14 studenter på masterprogrammet i medievitenskap skulle presentere sine masteroppgaver på fem minutter.

Lynpresentasjon av masteroppgaver
Photo:
UiB/Linnea Reitan Jensen

Main content

Midtveis i masteroppgaven presenterer studentene på master i medievitenskap sine oppgaver for hverandre. Det har blitt en dagskonferanse, hvor det er presentasjoner hele dagen. 14 studenter presenterte sent i høst sine oppgaver for hverandre. Her fikk de tilbakemeldinger fra de andre studentene og inviterte opponenter.

Det er svært stor variasjon i de 14 masteroppgavene som ble presentert, fra falske nyheter, til nyhetskonsum, mediedekning i kreftforskning, psykisk helse på Facebook, rettigheter til fotballkamper og debattjournalistikk.

En av studentene som presenterte sin oppgave var Bia Sjøvoll. Sjøvoll skriver om tillit til nyheter, og ønsker å finne ut av hva det egentlig betyr at 48 % av befolkningen ikke har tillit til mediene. Derfor har hun valgt å ha en kvalitativ tilnærming, hvor all forskning tidligere har vært kvantitativ. Sjøvoll skal ha 15 intervjuer for å komme til bunns i hva greia er med tillit til mediene.

- Jeg intervjuer personer over 27 år, med stor spredning. I intervjuene bruker jeg intervjuteknikker som Irene Costera Meijer har laget, for å få bredere og bedre svar fra intervjuobjektene. Semistrukturert intervjuguide. Kreative spørsmål og rangeringsmetoder.

Sjøvoll har også fått bli med i en forskningsgruppe på instituttet. Der er hun sammen med flere forskere og stipendiater.
- Det er spennende. Du får jo kontakt med folk, og de kan hjelpe deg.

 

John Eirik Anfinsen skriver sin masteroppgave om kjøp i småspill.

- Jeg vil undersøke hvordan spillerne oppfatter og forstår slike systemer, og hvordan spillerne påvirkes til å kjøpe.

Intervjuobjektene er fokusgrupper med spillere under 20 år.

- Nå er jeg snart ferdig med datainnsamling. Det har tatt tid å planlegge. Jeg har fått tilgang til en skoleklasse, og så må jeg plukke ut riktige respondenter derfra. Transkriberingen tar også tid.

Anfinsen har tidligere tatt noen økonomiemner, noe som hjelper på den teoretiske delen.

- Nå har jeg et teoretisk rammeverk som fungerer. Det er mye gamestudies, game research.

- Det er gøy å skrive master. Det er morsomt å få fordype seg så mye i én ting. Det er mye frihet. Det er litt opp til deg selv, og når du virkelig er interessert i noe, så går det jo litt av seg selv.

- Nå før juleferien skal jeg ha all datainnsamling og transkribering ferdig. Etter ferien er planen å jobbe videre med analyse og koding av dataene.

- Det var veldig utfordrende å snevre prosjektet til fem minutter, men det var en god øvelse.