Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

UiB forhandler med International Science Council om et nytt globalt program for forskning på ulikhet, kunnskap og endring

– En unik mulighet for å gjøre mer ut av UiB sin satsning på den globale samfunnsutfordringen ulikhet, sier UiB-professor Bjørn Enge Bertelsen.

bilde av tre
UiB tar en sentral posisjon i kunnskapsarbeidet med globale samfunnsutfordringer: Forskerne som arbeider med problemstillinger knyttet til ulikhet, fattigdom og endring vil kunne bli ytterligere styrket av samarbeid med International Science Council (ISC) som nå er på trappene.
Photo:
Colourbox.com

Main content

I slutten av mars 2019 skal representanter fra UiB og International Science Council (ISC) delta på et sonderingsseminar i Bergen for å kartlegge felles faglige og strategiske interesser på dette feltet. Resultatet kan være et nytt, felles forskningsprogram. ISC er en global ikke-statlig organisasjon som skal være et talerør for forskning, og har som mål å fremme vitenskap som et offentlig gode.

SV-dekan: Positiv til etablering av et nytt program

Dekan Jan Erik Askildsen ønsker et eventuelt nytt program velkommen til SV-fakultetet, om UiB og ISC kommer til enighet.

– Fakultetet har en stor og bred kompetanse av relevans for globale samfunnsutfordringer. Den nye enheten som nå kan bygges opp vil trekke på disse ressursene, og gi et sterkt grunnlag for nyskapende forskning på blant annet ulikhet og fattigdom i et nord-sør perspektiv, sier Askildsen.

Styrker UiBs arbeid med Sustainable Development Goals

Professor i sosialantropologi, Bjørn Enge Bertelsen, leder arbeidsgruppen som skal representere UiB sine faglige interesser på sonderingsseminaret.

Bertelsen påpeker at ISC er en stor og spennende organisasjon som kan hjelpe til med å synliggjøre de ambisjonene universitetet har med orienteringen mot FNs bærekraftsmål, Agenda 2030, og særlig ideen om å gi vitenskapelige råd og gjøre forskning tilgjengelig.

Bakgrunnen for det nye programmet er et samarbeid UiB har hatt med International Social Science Council (ISSC) siden 1993 om det internasjonale forskningsprogrammet, Comparative Research Programme on Poverty (CROP). CROP har tilrettelagt for internasjonale seminarer, global nettverksbygging, og utgivelser av fattigdomsrelatert forskning fra nettverket. I 2018 fusjonerte ISSC med International Council for Science (ICSU), og dannet International Science Council.

Viserektor ser nye muligheter for forskning på ulikhet

Fusjonen åpner for nye muligheter, mener Annelin Eriksen, viserektor for globale relasjoner.

– Fusjonen gjør at det er et gunstig tidspunkt for nytenking av det faglige innholdet i programmet. UiB har lange tradisjoner i å drifte og være vertskap for CROP. Nå har UiB muligheten til å forankre programmet hos de sterke forskningsmiljøene på ulikhet, kunnskap og endring som finnes ved universitetet.

Fjær i hatten for UiBs forskere

Arbeidsgruppen som Bertelsen leder består av Kerry Chance fra Institutt for sosialantropologi, Jan Froestad fra Institutt for administrasjons og organisasjonsvitenskap, Siri Gloppen og Lise Rakner fra Institutt for sammenliknende politikk, Christine Jacobsen fra Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Anne K. Bang fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, og Knut M. Rio fra Bergen Museum. Bertelsen sier at han gleder seg til å fortsette med arbeidet

– Jeg er veldig entusiastisk, og jeg synes det er en fjær i hatten for UiB sine forskere at ISC ønsker å investere så mye i dette samarbeidet.

Arbeidsgruppen har allerede kommet fram til et felles grunnlag om tematikkene global ulikhet, kunnskap og endring som de kommer ti  å spille inn på seminaret i mars.

teamet

Heide Hackmann, ISC, Annelin Eriksen, UiB, Bjørn Enge Bertelsen, UIB og Mathieu Denis, ISC møtte i januar på ISCs hovedkontor i Paris.

Photo:
UiB.no