Home
UiB Learning Lab

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UiB Læringslab - åpent arrangement

Labfrokost 5. september: Opphavsrett og bildebruk

Lurer du på reglene for bruk av bilder og video i undervisningen? Og hva kan skje hvis man bruker andre sine åndsverk uten lov? Hvorfor må man angi bruksrettigheter på alle filer som lastes opp i Mitt UiB? Og hva er egentlig Creative Commons?

Main content

Dette frokostseminaret går nærmere inn i problemstillinger knyttet til bruk av bilder og video som læringsressurser i Mitt UiB.

Vi presenterer typiske utfordringer som undervisere og andre innholdsprodusenter kan komme ut for i sin undervisningsplanlegging og ser dem i lys av jussen. Vi går også i dybden på bruk av fillageret i Mitt UiB og ser konkret på hvilke bruksretter som finnes og hva de betyr.

Program

Kl. 0800-0830: Frokost, kaffe, mingling
Kl. 0835-0905: Førsteamanuensis Knut Martin Tande, Det juridiske fakultet - om bruk av bilder og video som læringsressurser i Mitt UiB
Kl. 0905-0915: Kaffepause
Kl. 0915-0945: Spesialbibliotekar Irene Eikefjord, Universitetsbiblioteket - om bruk av fillageret i Mitt UiB

 

Vi serverer frokost. Vel møtt!