Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Trond Mohn Stiftelse 15 år

15 år – 15 professorer

Gjennom 15 år har Trond Mohn stiftelse bidratt til å rekruttere 39 unge forskningstalenter til Universitetet i Bergen (UiB). Her presenterer vi 15 av dem som senere har blitt professorer ved universitetet.

Main content

Trond Mohn stiftelse fyller 15 år i år. Stiftelsen har siden 2004 tildelt mer enn én milliard kroner til forskning i Norge, basert på donasjoner fra Trond Mohn, Marit Mohn og Frederik Mohn. 

Siden etableringen har stiftelsen ønsket å rekruttere fremragende unge forskere til Bergen. I samarbeid med UiB har de blant annet etablert et fireårig rekrutteringsprogram, Starting Grant-programmet, for å nå dette målet.

I løpet av disse 15 årene har 39 talentfulle unge forskere fått TMS Starting Grant. De har fått mulighet og finansiering til å bygge opp en egen forskergruppe og drive et forskningsprosjekt over flere år. Dette har styrket forskernes karrierer og mange har nå blitt professorer ved universitetet.

Støtten har hatt stor betydning for den enkelte forskers karriere, men også for mange fagfelt, for samfunnet og for Universitetet i Bergen. I intervjuene under forteller 15 av professorene om sitt forskningsprosjekt og hva støtten har betydd.

Fra Starting Grant til professorat