Home
Digital Humanities Network at UiB

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Digital Humaniora

Richard Rogers: Workshop om Digitale Metoder

Richard Rogers holder foredrag om sin nye bok, "Doing Digital Methods", etterfulgt av en workshop hvor deltagere får en praktisk innføring i noen av metodene boken beskriver.

Richard Rogers - Doing Digital Rogers
Doing Digital Methods
Photo:
(C) Richard Rogers

Richard Rogers’ nyeste bok er “Doing Digital Methods” (Sage 2019), som gir metodologiske og praktiske råd om hvordan man bør bruke digitale metoder til å samle og analysere data fra søkemotorer, sosiale medier, og nettsider for forskere i humaniora og samfunnsvitenskap. Richard Rogers leder The Digital Methods Initiative (DMI) ved Universitetet i Amsterdam. DMI er sammensatt av forskere og stipendiater som forsker på nye medier, og designer metoder og verktøy for å bruke nettbaserte tjenester og nettsider (slik som Twitter, Facebook, og Google) til forskning på aktuelle sosiale og politiske temaer.  DMI organiserer vinter- og sommerskoler som er åpne for alle forskere, som denne halvdags-workshopen med DH-nettverket i Bergen vil gi deltakerene en smakebit på.

Doing Digital Methods er tilgjengelig via biblioteket ved UiB, her.