Home

How does Islamic law Change? Canonization and Codification of Islamic Legal Texts

Four-field model

Hvordan skjer endring i islamsk lov?

Prosjektet ønsker å bedre forståelsen av endring i islamske lovtekster

I CanCode-prosjektet skal vi studere endringsprosesser i islamsk lov ved å ta utgangspunkt i to begrep, kanonisering og kodifisering. Begrepene blir brukt på noe ulike måte i fagdebattene, men begge begrepene retter søkelyset mot utvelgelse og validering eller autorisering av kunnskap, verdier og lovregler.

I prosjektet har vi fire empiriske fokusområder:

  • Den før-moderne og koloniale Swahilikysten (før-moderne kanonisering)
  • Det moderne, samtidige Skandinavia (moderne kanonisering)
  • Før-moderne Jemen (før-moderne kodifisering)
  • Moderne Egypt og Israel (moderne kodifisering)

Prosjektleder er Eirik Hovden

For mer info, se de engelske nettsidene, her.

Ny innsikt i islamsk historie:
Tidlige trykk: Et påkostet Koranmanuskript fra 1800-tallet som har tilhørt en innflytelsesrik familie på Zanzibar.

Verdifull samling islamske tekster er blitt tilgjengelig på nett

En forskergruppe fra UiB har digitalisert en verdifull samling med trykte tekster om arabisk/islamsk historie. Samlingen er tilgjengelig hos British Library, og er spesielt viktig fordi den viser tidlig trykt materiale fra perioden hvor manuskript gikk over til trykt tekst.

Logo for Trond Mohn stiftelse

Prosjektet er et såkalt TMS starting grant finansiert av Trond Mohn stiftelse og Universitet i Bergen og skal vare fra august 2020 til 2024.

Prosjektet er delt mellom Institutt for fremmedspråk (IF) og Institutt for arkeologi, historie, religion- og kulturvitenskap (AHKR).