Home

CanCode: Canonization and Codification of Islamic Legal Texts

Main content

Moske Kairo

Hvordan skjer endring i islamsk lov?

Prosjektet ønsker å bedre forståelsen av endring i islamske lovtekster

I CanCode-prosjektet skal vi studere endringsprosesser i islamsk lov ved å ta utgangspunkt i to begrep, kanonisering og kodifisering. Begrepene blir brukt på noe ulike måte i fagdebattene, men begge begrepene retter søkelyset mot utvelgelse og validering eller autorisering av kunnskap, verdier og lovregler.

Prosjektleder er Eirik Hovden

I prosjektet har vi fire empiriske fokusområder:

– Den før-moderne og koloniale Swahilikysten (før-moderne kanonisering)
– Det moderne, samtidige Skandinavia (moderne kanonisering)
– Før-moderne Jemen (før-moderne kodifisering)
– Moderne Egypt og Israel (moderne kodifisering)

På denne siden har vi lagt ut noen formidlingssaker på norsk.

>> For mer informasjon og nyheter om faglige aktiviteter, se de engelske nettsidene

nyhet
foto av monika lindbekk

Reform i egyptisk familielov

Den 30.03.2022 hadde forsker Monika Lindbekk en forelesing om sin forskning om familielov i Egypt.

nyhet
fra gamlebyen in Sanaa

Kvinner i islamske lovetekster i middelalderen

Den 14.02.2022 holdt Eirik Hovden et foredrag i Middelalderforum om kvinner i islamske lovtekster i middelalderen

HORISONT EUROPA
Nurul Huda Razif

Fire utenlandske forskere til UiB med Marie-Curie-tildeling

Universitetet i Bergen får fire EU-finansierte mobilitetsstipend gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Ett stipend går til Det humanistiske fakultet, og tre går til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Nyhet
Olav Elgvin på NRK

Om Islam Net og deres rolle

Her kan du ser mer om Olav Elgvin sin ekspertuttalelse på programmet "Helene sjekker ut" på NRK:

Logo for Trond Mohn stiftelse

Prosjektet er et såkalt TMS starting grant finansiert av Trond Mohn stiftelse og Universitet i Bergen og varer fra august 2020 til 2024.

Prosjektet er delt mellom Institutt for fremmedspråk (IF) og Institutt for arkeologi, historie, religion- og kulturvitenskap (AHKR).