Home
Climate and energy transition

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ph.d-prosjekt 2020

2020 - Hydrogen som energibærer i samfunnet: risikobilde, risikoforståelse og offentlig aksept

Hydrogenfyllestasjon
Photo:
Trygve Skjold, hydrogenfyllestasjon

Main content

Hydrogen har stort potensiale til å bidra til avkarbonisering av samfunnet, innen transportsektoren så vel som i husholdninger og industrielle prosesser. En slik utvikling forutsetter imidlertid betydelige investeringer i infrastruktur, som igjen forutsetter politisk vilje og prioriteringer. Eksplosjonen ved en fyllestasjon i Sandvika 10. juni 2019 illustrerer hvor viktig oppfatninger av sikkerhet er for utviklingen mot økt bruk av hydrogen. Målet med dette prosjekt er å kartlegge, rangere og kvantifisere de viktigste faktorene som påvirker implementeringen av hydrogen som energibærer i samfunnet.

Forskningsaktivitetene i prosjektet spenner fra tekniske forhold, som fysiske og kjemiske egenskaper og iboende begrensninger ved tilgjengelige beregningsverktøy og metoder for risikoanalyser, til økonomiske, juridiske og samfunnsmessige forhold. Forskningsmetodene som vil bli benyttet inkluderer litteraturstudier, spørreundersøkelser til ulike interessegrupper, og intervjuer med beslutningstakere. Forskningsaktiviteten vil dermed nødvendigvis være tverrfaglig, og PhD-prosjektet vil trekke på fagkompetanse fra både MNF og SVF.