Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
disputas

Disputas: Trine Krigsvoll Haagensen (kunsthistorie)

Trine Krigsvoll Haagensen disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen fredag 18. september 2020.

Main content

Tittel på avhandling

"Bildet som paradigme"

Opponenter

  1. Førsteamanuensis Aurora Hoel, Universitetet i Oslo
  2. Professor John Ødemark, Universitetet i Oslo

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Jørgen Bakke, Universietetet i Bergen

Disputasleder

Settedekan Anders Fagerjord 


Alle interesserte er velkommen!

På grunn av smittevernshensyn, må de som er interesserte i å være til stede på disputasen melde fra om dette senest tirsdag 15.september. Dere melder fra ved å fylle ut følgende skjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8735809