Home

Center for Digital Narrative

Main content

Senter for Digitale Fortellinger – CDN logo norsk

Senter for digitale fortellinger

Humaniora-styrt forskning innen elektronisk litteratur, spillstudier, digital kultur og beregning for å fremme forståelsen av digitale fortellinger.

CDN er et Senter for Fremragende Forskning finansiert av Norges Forskningsråd for perioden 2023-2033. Senteret fokuserer på algoritmisk narrativitet, nye miljøer og materialiteter og skiftende kulturelle sammenhenger.

Off Center
Rob Wittig

Podcast med Rob Wittig

I siste episode av sesong 2 av Off Center, snakker Scott Rettberg med Rob Wittig, en pionér innen digital skriving. Rob eksperimenterer i digitale medier, og er en av skaperene av sjangeren Netprov, lær mer om historien og prosessen her!
Arbeidsgruppe
Langes gate, Bergen, glasshuset

Publishing and Infrastructure Group (PAIG)

PAIG er ei arbeidsgruppe i CDN som overser ei rekke prosjekt tilknytta publisering og forskingsinfrastruktur, spesielt innan elektronisk litteratur. Gruppa er leia av postdoktor Hannah Ackermans.

Nyheit
Jill Walker Rettberg

Skal forske på historiene kunstig intelligens fortel

Det europeiske forskingsrådet tildeler Jill Walker Rettberg eit ERC Advanced Grant for å sjå korleis ulike forteljartradisjonar påverkar framtidas KI.

Nyheit
CDN Director, Scott Rettberg

The Economist om kyborgforfattarskap og skrivesamarbeid

Professor Scott Rettberg kommenterar på bruken av KI som medforfattarar.

Senter for fremragende forskning

A Centre of Research Excellence – Senter for fremragende forskning – Funded by the Norwegian Research Council and the University of Bergen. Project no. 332643