Home

Center for Digital Narrative

Main content

Senter for Digitale Fortellinger – CDN logo norsk

Senter for digitale fortellinger

Humaniora-styrt forskning innen elektronisk litteratur, spillstudier, digital kultur og beregning for å fremme forståelsen av digitale fortellinger.

CDN er et Senter for Fremragende Forskning finansiert av Norges Forskningsråd for perioden 2023-2033. Senteret fokuserer på algoritmisk narrativitet, nye miljøer og materialiteter og skiftende kulturelle sammenhenger.

Nyheit
Jill Walker Rettberg

Skal forske på historiene kunstig intelligens fortel

Det europeiske forskingsrådet tildeler Jill Walker Rettberg eit ERC Advanced Grant for å sjå korleis ulike forteljartradisjonar påverkar framtidas KI.

Off Center
Kristine Jørgensen episode of Off Center – CDN

Episode 17: Transgressive Games and Understanding Male Gamers with Kristine Jørgensen

Kristine Jørgensen, mediavitskapsprofessor og forskingsleiar ved Senter for digitale forteljingar snakkar om spelkultur, transgressivitet i spel, og å forstå den mannlege spelaren.
Flytting
Langes gate, Bergen, glasshuset

Vi bur her no!

Senter for digitale forteljingar har flytta inn i sine nye lokale i Langes gate.

Nyheit
CDN Director, Scott Rettberg

The Economist om kyborgforfattarskap og skrivesamarbeid

Professor Scott Rettberg kommenterar på bruken av KI som medforfattarar.

CDN
Petter Helgesen og Benedicte Løseth i Forskingsrådet overleverer SFF-plakett til senterleiarane Scott Rettberg og Jill Walker Rettberg.

– Å vere eit fyrtårn, og vise vegen vidare

11. desember opna CDN med rektor, forskingsråd, og buekorps.

Senter for fremragende forskning

A Centre of Research Excellence – Senter for fremragende forskning – Funded by the Norwegian Research Council and the University of Bergen. Project no. 332643