Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Språkstudier på nett

Fransk nettstudier

Lyst til å lære deg fransk? Ved UiB kan du ta nettstudier på deltid i fransk språk, litteratur og kultur.

Fransk nettstudier ved UiB
Ved UiB kan du lære deg fransk språk, litteratur og historie via nettstudier på deltid.
Photo:
Colourbox

Main content

Ved Universitetet i Bergen kan du ta nettstudier i fransk grammatikk, fransk litteratur og litterær analyse samt fransk kulturkunnskap og frankofoni. Alle emnene er 100% nettbaserte.

Hvert emne gir 10 studiepoeng og går på deltid over ett semester. Tre emner går i vårsemesteret og nye tre emner går i høstsemesteret.

FRAN621 bygger på FRAN620 eller tilsvarende forkunnskaper. De to grammatikk-emnene går etter hverandre i tid i løpet av vårsemesteret og du kan derfor ta disse fortløpende etter hverandre i samme semester. Du søker opptak til begge innen søknadsfristen i desember. 

Les mer om hvert emne: 

Du velger selv om du vil ta kun ett emne, eller ta flere eller alle emnene i rekken og oppnå 60 studiepoeng, slik at du kan få undervisningskompetanse i fransk. 

Det passer også fint å kombinere ett eller flere emner i fransk med emnet SEK600 Sammenlignende europeiske kulturstudier.

Merk! Høstemnene bygger på emnene fra vårsemesteret. Vi anbefaler derfor at du starter med emner som går om våren og fortsetter med emner som går om høsten. Det er imidlertid fullt mulig å begynne med ett av høstemnene dersom du mener du har et godt nok grunnlag i fransk fra før til å få utbytte av det. Les mer om opptakskrav og anbefalte forkunnskaper i fransk under. 

Felles for alle emnene: 

  • 10 studiepoeng pr emne
  • Deltidsstudium over 1 semester
  • 100 % nettbasert undervisning via UiBs læringsplattform Mitt UiB og Zoom
  • Ca 2-3 timers seminarundervisning pr uke, en ettermiddag i uken
  • Ingen studieavgift, men alle som blir tatt opp som studenter ved UiB må betale personlig semesteravgift på kr 590,- pr semester.

Vi har 60 studieplasser på hvert emne. 

Opptakskrav og krav til forkunnskaper

Det meste av undervisningen på kursene foregår på fransk og det er derfor nødvendig med forkunnskaper i fransk. Vi anbefaler at du har minimum nivå 2 i fransk fra videregående skole/fransk B-språk for å få utbytte av studiene, selv om dette ikke er et absolutt opptakskrav. 

Dersom det er lenge siden du har tatt fransk på videregående eller du er usikker på hvordan du ligger an, kan du ta en språktest:

Ta fransk språktest her

Dersom du fortsatt er i tvil om du har tilstrekkelige forkunnskaper kan du ta kontakt med Institutt for fremmedspråk v/ Gita Rongevær, se kontaktinformasjon i høyre kolonne. 

Merk: For emnet SEK600 er det ingen særskilte opptakskrav eller krav til språklige forkunnskaper

Ellers gjelder de generelle opptakskravene for etter- og videreutdanningsstudier ved UiB: generell studiekompetanse (gsk) for deg som er under 25 år, eller realkompetanse for deg som er over 25 år. Les mer om generelle opptakskrav og krav til dokumentasjon.

Mer informasjon og undervisningsplan for hvert emne: 
 

FRAN 620 Fransk grammatikk 1

Emnet skal gi deg grunnleggende kunnskap om det franske språksystemet og fransk språkstruktur, særleg innen syntaks. Emnet tar opp tema som syntaktiske grunnbegreper og prinsipper, nomen, adjektiv, pronomen og preposisjoner og etter endt emne skal du forstå og kunne bruke et språkvitenskapelig begrepsapparat.

I løpet av studiet skal du også få øvd deg på å uttrykke deg på på standardfransk, gjennom oversettelsesoppgaver som belyser kontraster mellom norsk og fransk. 

Undervisningen går over en 6-ukers periode, fra uke 3-8 våren 2023

Dette emnet er nå fulltegnet og vi tar ikke mot nye søknader for våren 2023

Digitalt orienteringsmøteTirsdag 9. januar kl. 18.00 - 19.45
Digitale forelesninger/seminarTirsdager kl. 18.15 - 20.00
5-timers skriftlig digital hjemmeeksamenDato kommer

I forkant av hvert seminar får du tilgang til videoforelesninger, notater og diskusjonsforum via egen emneside på UiBs læringsplattform Mitt UiB. Seminarene går via Zoom og vil i hovedsak være dreie seg om oppgaveløsning og oppfølging av videoforelesningene. Vi forutsetter derfor at du har arbeidet aktivt med forberedelsesmaterialet i forkant av hvert seminar. 

Det vil i tillegg blir organisert et kurs som skal gi trening i å løse eksamensoppgaver. 

I løpet av studiet skal du levere to obligatoriske oppgaver, som må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen. 

Avsluttende vurdering består av en 5-timers skriftlig digital hjemme-eksamen, som skal besvares på norsk eller evt. annet skandinavisk språk. 

Fullført FRAN620 gir grunnlag for å ta FRAN621 Fransk grammatikk 2. Undervisningen her begynner først i mars, slik at det vil være mulig å ta disse to emnene fortløpende etter hverandre. 

Les hele emnebeskrivelsen

FRAN 621 Fransk grammatikk 2

Emnet bygger på FRAN620 Fransk grammatikk 1 og skal gi ytterligere kunnskap om fransk språkstruktur, særlig innen syntaks. Du skal også styrke det språkvitenskaplege begrepsapparatet. Emnet tar opp tema som tempus og modus, adverbial, setninger og leddsetninger, infinitte strukturer og informasjonsstruktur.

Emnet skal også bidra til at du får ytterligere øvd opp din evne til å uttrykke deg på på standardfransk, gjennom oversettelsesoppgaver som belyser kontraster mellom norsk og fransk.  

Undervisningen går over en 6-ukers periode, fra uke 10-13 pluss uke 16 våren 2023. Ingen undervisning i påskeferien uke 14.

Digitalt orienteringsmøteTirsdag 9. januar kl. 18.00 - 19.45
Digitale forelesninger/seminarMandager 18.15 - 20.00
5-timers skriftlig digital hjemmeeksamenDato kommer

I forkant av hvert seminar får du tilgang til videoforelesninger, notater og diskusjonsforum via egen emneside på UiBs læringsplattform Mitt UiB. Seminarene hver tirsdag går via Zoom og vil i hovedsak være dreie seg om oppgaveløsning og oppfølging av videoforelesningene. Vi forutsetter derfor at du har arbeidet aktivt med forberedelsesmaterialet i forkant av hvert seminar. 

Det vil i tillegg blir organisert et kurs som skal gi trening i å løse eksamensoppgaver. 

I løpet av studiet skal du levere to obligatoriske oppgaver, som må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen. 

Avsluttende vurdering består av en 5-timers skriftlig digital hjemme-eksamen, som skal besvares på norsk eller evt. annet skandinavisk språk. 

Dette emnet bygger på FRAN620 Fransk grammatikk 1, eller tilsvarende forkunnskaper.

MERK: Undervisningen på FRAN621 begynner først i mars, slik at det vil være mulig å ta de to emnene etter hverandre uten at undervisningen overlapper. 

Les hele emnebeskrivelsen

FRAN 622 Innføring i fransk litteratur

Emnet skal gi en innføring i hovedlinjene i fransk litteratur og litteraturhistorie fra det 17. århundret og fram til vår tid. Målet er å gjøre deg i stand til å lese og tolke skjønnlitterære tekster, gjennom øving i litterær analyse og kunnskap om de aktuelle periodene og forfatterne. I studiet av tekstene ser vi på hvordan tekstene er knyttet til fransk litteratur- og kulturhistorie. 

Undervisningen går over ca 11 uker, fra uke 3-13 våren 2023. Ingen undervisning i vinterferien uke 9.

Digitalt orienteringsmøteTirsdag 9. januar kl. 18.00 - 19.45
Digitale forelesninger/seminarTorsdager kl. 18.15 - 20.00 
Skriftlig hjemmeeksamen over 1 uke15. - 24. mai

I forkant av hvert seminar får du tilgang til videoforelesninger, notater og diskusjonsforum via egen emneside på UiBs læringsplattform Mitt UiB. Seminarene går via Zoom og vil i hovedsak være dreie seg om utdypende tekstanalyse og oppfølging av videoforelesningene. Vi forutsetter derfor at du har arbeidet aktivt med forberedelsesmaterialet i forkant av hvert seminar. I tillegg til seminarundervisningen vil alle studentene få tilbud om filmvisninger. 

I forbindelse med undervisningen skal hver student holde en muntlig fremføring på 10-15 minutter. Vi legger til rette for at studentene kan samarbeide om presentasjoner, og du vil få veiledning fra faglærere i planleggingen av fremføringen. Denne må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen. 

Avsluttende vurdering består av en skriftlig digital hjemme-eksamen på 1 uke. Eksamensoppgaven vil være er litteraturhistorisk vinklet med utgangspunkt i en eller flere pensumtekster. Du skal besvare oppgaven på fransk, og omfanget skal være rundt 1500 ord. 

Les hele emnebeskrivelsen

FRAN 623 Fransk litterær analyse

Emnet tar for seg noen sentrale litterære tekster fra 1700-tallet frem til vår tid. Du skal utvikle dine evner til lese- og tolke skjønnlitterære tekster gjennom øving i litterær analyse og kunnskap om litterær teori, de akuelle periodene og forfatterne. Vi retter oppmerksomheten særlig mot de litterære- og språklige virkemidlene, men også mot hvordan tekstene er knyttet til fransk og frankofon kultur. 

Undervisningsplan høsten 2022:

OrienteringsmøteOnsdag 24. august 19.15 - 20.00
SeminarOnsdager 18.15 - 20.00
KollokvierTorsdager 18.15 - 20.00
EksamenFredag 16. desember 

I forkant av hvert seminar får du tilgang til videoforelesninger, notater og diskusjonsforum via egen emneside på UiBs læringsplattform Mitt UiB. Seminarene går via Zoom og vil i hovedsak være dreie seg om utdypende tekstanalyse og oppfølging av videoforelesningene. Vi forutsetter derfor at du har arbeidet aktivt med forberedelsesmaterialet i forkant av hvert seminar. I tillegg til seminarundervisningen vil alle studentene få tilbud om filmvisninger.

I forbindelse med undervisningsseminarene skal du skrive en obligatorisk øvingsoppgave på fransk (ca 1000 ord), med veiledning fra faglærer. Vi oppfordrer til at studentene samarbeider om forberedelser til oppgaven, som blir utlevert ved studiestart og skal leveres inn 6 uker senere. Oppgaven må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen. Det kan også bli aktuelt å arrangere kollokvier/oppgaveseminarer i forbindelse med oppgaveskrivingen. 

Avsluttende vurdering består av en 4 timers digital skriftlig hjemmeeksamen med en oppgave i litterær analyse eller om litterære problemstillinger. Eksamensoppgaven skal skrives på fransk. 

Les hele emnebeskrivelsen

FRAN 624 Fransk kulturkunnskap og frankofoni

Emnet skal gi en innføring i konstitusjonelle, politiske og sosiale samfunnsforhold i Frankrike og den franskspråklige verden i dag (la francophonie). Du skal få øve opp ferdighetene dine i å lese franske tekster, kunne uttrykke deg på standardfransk og kunne samtale på fransk om samfunnsforhold i Frankrike og om franskspråklige land og områder. 

Undervisningsplan høsten 2022:

OrienteringsmøteMandag 29. august 19.15 - 20.00
SeminarMandager 18.30 - 19.45 
KollokvierOnsdager 18.15 - 20.00
Eksamen21. - 25. november

I forkant av hvert seminar får du tilgang til videoforelesninger, notater, oppgaver og diskusjonsforum via egen kursside på UiBs læringsplattform Mitt UiB. Seminarene går via Zoom og vil i hovedsak være dreie seg om oppfølging av videoforelesningene og utdypende diskusjon rundt avisartikler. Vi forutsetter derfor at du har arbeidet aktivt med forberedelsesmaterialet i forkant av hvert seminar. 

I forbindelse med undervisningen skal du levere og få godkjent en skriftlig oppgave (ca 1000 ord), enten i fransk kulturkunnskap eller frankofoni. I tillegg skal du holde- og få godkjent en muntlig fremføring på ca 5 minutter i den andre disiplinen. Skriver du oppgave innenfor fransk kulturkunnskap skal den muntlige presentasjonen være innenfor frankofoni, eller motsatt. 

Avsluttende vurdering består av en muntlig eksamen på fransk i fransk kulturkunnskap og frankofoni (ca 20 min.) i løpet av eksamensperioden som angitt over. 

Les hele emnebeskrivelsen

SEK 600 Sammenlignende europeiske kulturstudier

Dette er et helt nytt emne som tilbys på tvers av flere fremmedspråk. Emnet skal gi innblikk i sentrale begreper, debatter og historiske oppbrudd som har preget den kulturelle utviklingen i Europa fra renessansen til vår egen tid. Vi skal se på hvordan disse blir formidlet først og fremst i litteraturen men også i andre kulturuttrykk.

Noen sentrale begreper som tas opp: Verdensbilde, europeer, nasjon, opplysning, revolusjon, kolonialisme og postkolonialisme, individualisme, totalitarisme, isolasjonisme, globalisering, minoritet og rasisme.

Emnet vil belyse et utvalg epoker og oppbruddstider i europeisk historie der nye ideer, begreper og tenkemåter har blitt til eller skiftet innhold på måter som har påvirket den kulturelle utviklingen og skjønnlitteraturen. Emnet vil ta for seg ulike epoker i et sammenlignende perspektiv, konsentrert om noen begrepshistoriske utviklingslinjer. 

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan:

VideoforelesningerInnspilte forelesninger á 90 min.
Legges ut ukentlig på UiBs læringsplattform Mitt UiB
Nettmøter (45 min)4 torsdager kl. 19.15 - 20.00 (uke 37, 39, 42 og 44)
Kollokvier (90 min)4 onsdager kl. 18.15 - 20.00 (uke 37, 39, 42 og 44)
Eksamen6 timers skriftlig digital hjemmeeksamen 18. november 2022
(skrives på norsk eller engelsk). 


Du skal i tillegg levere inn en obligatorisk oppgave på 750 - 1000 ord, som kan skrives på enten engelsk, fransk, tysk, italiensk, russisk eller norsk og blir vurdert til bestått/ikke bestått. Oppgaven må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen.